Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Instytut Pamięci Narodowej
Rodzaj instytucji: instytucja badawcza
ul. Wołoska 7 (Centrala) Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 581 87 78/77/76
sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej to największa w naszym kraju instytucja naukowo-badawczo-archiwalna, prowadząca badania dziejów Polski w latach 1939–1989.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) pion archiwalny Instytutu zajmuje się ewidencjonowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zabezpieczeniem, udostępnianiem i publikowaniem dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących:

- zbrodni nazistowskich, zbrodni komunistycznych oraz innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r.;
- innych represji z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie;
- działalności organów bezpieczeństwa państwa.

W ramach Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (BUiAD) działa pięć wydziałów: Ewidencji; Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów; Udostępniania i Informacji Naukowej; Obsługi Bieżącej; Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł. W miastach, siedzibach sądów apelacyjnych, powołano Oddziały IPN, w których funkcjonują Oddziałowe Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (OBUiAD), kierowane przez naczelników. W skład OBUiAD wchodzą 3 referaty: Ewidencji; Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów oraz Udostępniania i Informacji Naukowej. Odpowiednio w Delegaturach funkcjonują Wydziały Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów.

Zobacz też

Pracownia Naukowa Muzeum Warszawy "Korczakianum"
instytucja badawcza
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
muzeum, instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, organizator wydarzeń
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauki
instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, wydawnictwo

Wiadomości

IPN wspiera biblioteki i czytelnictwo
Wydawnictwa IPN w ramach projektu "Biblioteka na to czeka" trafiły do różnych zakątków Polski, przede wszystkim do małych bibliotek osiedlowych, wiejskich i znajdującyc...
Trwa 13. edycja nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby prywatne do zgłaszania kandydatów do XIII edycji Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej". Nagroda pr...
1 2

Facebook