Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Archeologia Fotografii
Rodzaj instytucji: organizator wydarzeń, fundacja
Chłodna 20 Warszawa (mapa)
zamknij
22 628 14 64
fundacja@faf.org.pl
faf.org.pl
Archeologią fotografii nazywam działanie, którego celem jest odkrywanie, badanie i komentowanie zdarzeń, faktów, sytuacji dziejących się dawniej, w tzw. przeszłości fotograficznej
Jerzy Lewczyński

Fundacja Archeologia Fotografii to pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Powstała w sierpniu 2008 w odpowiedzi na realną potrzebę ochrony i wydobycia na światło dzienne archiwów po czołowych polskich fotografach.

Celem Fundacji jest:
- upublicznianie spuścizn po fotografach
- inicjowanie projektów artystycznych i badawczych na bazie archiwów
- digitalizacja i udostępnienie on-line w bazie danych
- archiwizacja, zabezpieczenie negatywów, pozytywów i dokumentów
- wypracowywanie standardów archiwizacji fotografii

Obecnie Fundacja opracowuje archiwum fotografii i dokumentów po Zbigniewie Dłubaku, osobie kluczowej dla powojennej historii fotografii w Polsce. Rozpoczynamy także prace nad archiwami Zofii Chomętowskiej, Marii Chrząszczowej, Janusza Bąkowskiego i Jerzego Lewczyńskiego.

Fundatorzy
Rafał Lewandowski
Anna Duńczyk-Szulc

Zarząd Fundacji Archeologia Fotografii
Karolina Puchała-Rojek – prezeska

Marta Szymańska – v-ce prezeska

Marta Przybyło-Ibadullajev – v-ce prezeska

źródło: www.faf.org.pl

Zobacz też

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
kino, instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, organizator wydarzeń
Stacja Muzeum
muzeum, organizator wydarzeń
Komuna Warszawa
instytucja edukacyjna, centrum kultury, organizator wydarzeń

Instytucje