Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Feminoteka
Rodzaj instytucji: instytucja edukacyjna, wydawnictwo, organizator wydarzeń, fundacja
ul. Mokotowska 29 A Warszawa
info@feminoteka.pl
www.feminoteka.pl
Fundacja działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, organizujemy spotkania, promocje książek, dyskusje i wydaje książki. Kultywuje tradycje polskich emancypantek, przypomina o historii kobiet.

Jednym z priorytetowych działań jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Fundacja realizuje projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy.


Cele Fundacji
1) działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć w literaturze, kulturze, sztuce oraz życiu publicznym,
2)wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu,
3) promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej,
4) promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
5) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
6) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
7) wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym,
8) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii
9) upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii wśród kobiet.

Zobacz też

Fundacja ForMusic
organizator wydarzeń, fundacja
Klub Pod Blachą
klub, organizator wydarzeń
Fundacja Mamy Dzieci
fundacja

Facebook