Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Instytut Muzyki i Tańca
Rodzaj instytucji: instytucja badawcza, organizator wydarzeń
ul. Fredry 8 Warszawa
22 829 20 29
imit@imit.org.pl
imit.org.pl
Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Powstanie Instytutu poprzedziły konsultacje środowiskowe oraz trzymiesięczny okres przygotowywania strategii rozwoju w ramach dialogu społecznego z polskimi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie muzyki i tańca. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

IMiT zajmuje się analizowaniem funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, działa na rzecz poprawy jakości edukacji , wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje nowe programy. Instytut uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi, organizuje warsztaty i szkolenia oraz zleca badania naukowe.

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania działalność Instytutu priorytetowo skoncentrowała się na budowie portalu tematycznego (tanecznego: taniecpolska.pl) oraz przygotowaniu raportu o stanie muzyki, a także szczegółowych regionalnych raportów o tańcu.
Wśród najważniejszych działań IMiT znajduje się także organizacja I Konwencji Muzyki w maju 2011 i I Kongresu Tańca w kwietniu 2011. We współpracy z innymi podmiotami zostaną opracowane również pierwsze wydawnictwa specjalistyczne.
Stworzono nową nagrodę środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej, której uroczysta Gala koncertowa odbwa się corocznie 1 października, w rocznicę powstania IMiT. Powołano także Pracownię Badań Muzyczno-Edukacyjnych, która rozpoczęła równoległe projekty badawcze oraz animacyjne. Uruchomiono również bazę-portal taniecpolska.pl. IMiT realizuje i wspiera także działalność edukacyjną w dziedzinie tańca.

W obydwu departamentach realizowane są programy własne Instytutu adresowane do szerokiego polskiego środowiska muzycznego i tanecznego. IMiT jest także współorganizatorem wielu wydarzeń artystycznych w całym kraju.

Zobacz też

Centrum Badań nad Zagładą Żydów
instytucja badawcza
eferte_Fundacja Rozwoju Tańca
instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
organizator wydarzeń

Wiadomości

III Konwencja Muzyki Polskiej w Bibliotece Narodowej
W dniach 15-17 maja 2017 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się III Konwencja Muzyki Polskiej. Będzie to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego.
...

Facebook