Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Kultury bez Barier
Rodzaj instytucji: organizator wydarzeń
Ul. Bohdziewicza 2 Warszawa (mapa)
zamknij
22 100 36 94
kulturabezbarier.org
FUNDACJA KULTURY BEZ BARIER

Fundacja Kultury bez Barier korzeniami sięga projektu „Poza Ciszą i Ciemnością”, prowadzonego od 2008 roku przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Zainaugurowany z potrzeby serca, jako sposób na realizację marzeń o pełnym włączeniu osób wykluczonych, w tym głównie niepełnosprawnych w rytm życia kulturalnego i społecznego projekt udowodnił, że działania takie mają sens, a niezbędne jest nie tylko ich kontynuowanie, ale i stałe rozszerzanie oferty - potrzeby są bowiem bardzo duże. Prezes Stanisław Kowalski podjął więc decyzję o nadaniu projektowi znacznie pojemniejszej formuły, czyli o przekształceniu go w nową, odrębną Fundację Kultury bez Barier.

Podejmowane w jej ramach działania mają prowadzić do tworzenia warunków gwarantujących osobom z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii; warunków dających możliwość samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki. Systematyczne i powszechne udostępnianie tekstów kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń.

Świat kultury bez barier będzie tworzony poprzez:

organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych dostosowanych do potrzeb osób wykluczanych z kultury z powodu niepełnosprawności; przygotowywanie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do filmów, spektakli teatralnych oraz wystaw;
upowszechnianie wiedzy o metodach i środkach przeciwdziałających skutkom niepełnosprawności. Organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów służących budowaniu społeczeństwa otwartego, świadomego, gotowego przełamywać bariery i burzyć stereotypy; promowanie dobrych praktyk, dostarczanie informacji o pomysłach i rozwiązaniach realizowanych w innych krajach.

źródło: http://kulturabezbarier.org/o-fundacji,m,mg,1

Zobacz też

Krytyka Polityczna
wydawnictwo, organizator wydarzeń
Fundacja Culture Shock
organizator wydarzeń
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury Estrady 112
centrum kultury, dom kultury, organizator wydarzeń, filia domu kultury, Dzielnicowy Dom Kultury

Wiadomości

Zabierz laskę do kina !
„Zabierz laskę do kina” to hasło kulturalnej kampanii społeczn...

Facebook