Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Kultury bez Barier
Rodzaj instytucji: organizator wydarzeń
Ul. Bohdziewicza 2 Warszawa (mapa)
zamknij
22 100 36 94
kulturabezbarier.org
FUNDACJA KULTURY BEZ BARIER

Fundacja Kultury bez Barier korzeniami sięga projektu „Poza Ciszą i Ciemnością”, prowadzonego od 2008 roku przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Zainaugurowany z potrzeby serca, jako sposób na realizację marzeń o pełnym włączeniu osób wykluczonych, w tym głównie niepełnosprawnych w rytm życia kulturalnego i społecznego projekt udowodnił, że działania takie mają sens, a niezbędne jest nie tylko ich kontynuowanie, ale i stałe rozszerzanie oferty - potrzeby są bowiem bardzo duże. Prezes Stanisław Kowalski podjął więc decyzję o nadaniu projektowi znacznie pojemniejszej formuły, czyli o przekształceniu go w nową, odrębną Fundację Kultury bez Barier.

Podejmowane w jej ramach działania mają prowadzić do tworzenia warunków gwarantujących osobom z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii; warunków dających możliwość samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki. Systematyczne i powszechne udostępnianie tekstów kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń.

Świat kultury bez barier będzie tworzony poprzez:

organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych dostosowanych do potrzeb osób wykluczanych z kultury z powodu niepełnosprawności; przygotowywanie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do filmów, spektakli teatralnych oraz wystaw;
upowszechnianie wiedzy o metodach i środkach przeciwdziałających skutkom niepełnosprawności. Organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów służących budowaniu społeczeństwa otwartego, świadomego, gotowego przełamywać bariery i burzyć stereotypy; promowanie dobrych praktyk, dostarczanie informacji o pomysłach i rozwiązaniach realizowanych w innych krajach.

źródło: http://kulturabezbarier.org/o-fundacji,m,mg,1

Zobacz też

Fundacja Feminoteka
instytucja edukacyjna, wydawnictwo, organizator wydarzeń, fundacja
Stowarzyszenie "Muzyka bez granic"
instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń
Kombinat Twórczy
organizator wydarzeń

Wiadomości

Zabierz laskę do kina !
„Zabierz laskę do kina” to hasło kulturalnej kampanii społeczn...

Facebook