Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Polonia Union
Rodzaj instytucji: organizator wydarzeń
Armii Ludowej 30 lok. 2 Warszawa
+ 48 533 079 075
poloniaunion@gmail.com
poloniaunion.wix.com/union
Fundacja Polonia Union powstała w 2006 r. Jednym z kierunków jej działalności jest promowanie polskiej kultury i sztuki, wspieranie jej twórców oraz różnych form aktywności twórczej, a także upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych. Misją organizacji jest popularyzacja osiągnięć wybitnych polskich artystów, prezentacja klasycznej i współczesnej sztuki polskiej w kraju i za granicą. Fundacja podejmuje działalność międzynarodową na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacenia wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków. Fundacja prowadzi działania służące propagowaniu i ochronie dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego, a także poszerzania związków polskiej kultury z kulturą światową. Nic tak nie łączy ludzi, jak kultura i sztuka. Działalność na płaszczyźnie kultury i sztuki, poprzez przybliżanie twórczości artystów z różnych krajów, stanowi widoczny znak integracji narodów i przyczynia się do budowania wzajemnego szacunku oraz lepszego zrozumienia między narodami. W konsekwencji podejmowane działania korzystnie wpływają na podnoszenie roli Polonii i Polaków na świecie, co w efekcie przyczynia się dobru kraju i narodu, do promocji Polski, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także umacniania pozycji naszego kraju.
Fundacja Polonia Union posiada status Organizacji Pożytku Publicznego KRS: 0000251150.
Jest instytucją non profit i pro publico bono.

Celami Fundacji są:
- Prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz osób pochodzenia polskiego i repatriantów po powrocie do Ojczyzny.
- Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia. Wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich.
- Popieranie działań służących ochronie praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji.
- Wspieranie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Rozwijanie kontaktów z młodzieżą, placówkami oświatowo-kulturalnymi, ośrodkami sztuki.
- Inicjowanie i popieranie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy.
- Podejmowanie działań kształtujących podstawę budowania dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw, w oparciu o zasady równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku.
- Podejmowanie działalności międzynarodowej na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacenia wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

źródło: Fundacja Polonia Union

Zobacz też

Pałac w Jabłonnie (Dom Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk)
organizator wydarzeń
Urząd Dzielnicy Wawer
organizator wydarzeń
Fundacja Atelier
instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń

Wiadomości

Biblijna podróż z muzyką ADESTE FIDELES
Spotkanie Biblijna podróż z muzyką ADESTE FIDELES zorganizowane jest z inicjatywy Fundacji Polonia Union we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie i Stowarzyszeniem W...
Spotkanie historyczno – muzyczne "Wiwat maj, trzeci maj" w Sali Koncertowej Muzeum Niepodległości
Fundacja Polonia Union, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska -Wschód zapraszają na uroczystość organizowaną z okazji Święta Narodowego Trzecie...
1 2