Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Warszawskie Centrum Wielokulturowe
Rodzaj instytucji: centrum kultury, fundacja
ul. Jagiellońska 54 Warszawa
biuro@cw.org.pl
www.cw.org.pl
Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego powołana w 2013 r., stanowi kontynuację działań ponad 20 warszawskich organizacji pozarządowych i społeczności migrantów oraz 6 struktur miejskich (m.in. Biuro Kultury, Biuro Edukacji, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Centrum Komunikacji Społecznej), której celem jest stworzenie w Warszawie Centrum Wielokulturowego z prawdziwego zdarzenia.

Pilotaż Warszawskiego Centrum Wielokulturowego to projekt mający na celu wsparcie aktywności społecznej i kulturalnej środowisk cudzoziemskich w Warszawie.

W ramach projektu prowadzone są, m.in.:
• Szkolenia m.in. w zakresie: zakładania i rozwoju organizacji pozarządowej, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy.
• Różnorodne działania wspierające aktywność cudzoziemców w dziedzinie kultury, m.in.: wsparcie dla artystów, zapewnienie szkoleń specjalistycznych dla artystów i animatorów kultury, wsparcie w realizacji przedsięwzięć artystycznych i ich promocji.
---
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa oraz Biura Kultury m.st. Warszawy. Odpowiedzialność za treść ogłoszeń spoczywa na Fundacji Inna Przestrzeń, Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

źródło: https://www.facebook.com/CentrumWielokulturowe/info?tab=page_info

Zobacz też

Fundacja Feminoteka
instytucja edukacyjna, wydawnictwo, organizator wydarzeń, fundacja
Fundacja Brucknera
organizator wydarzeń, fundacja
Fundacja Warsaw Institute for Modern and Contemporary Asian Art
fundacja

Facebook