Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Warszawskie Centrum Wielokulturowe
Rodzaj instytucji: centrum kultury, fundacja
ul. Jagiellońska 54 Warszawa
biuro@cw.org.pl
www.cw.org.pl
Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego powołana w 2013 r., stanowi kontynuację działań ponad 20 warszawskich organizacji pozarządowych i społeczności migrantów oraz 6 struktur miejskich (m.in. Biuro Kultury, Biuro Edukacji, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Centrum Komunikacji Społecznej), której celem jest stworzenie w Warszawie Centrum Wielokulturowego z prawdziwego zdarzenia.

Pilotaż Warszawskiego Centrum Wielokulturowego to projekt mający na celu wsparcie aktywności społecznej i kulturalnej środowisk cudzoziemskich w Warszawie.

W ramach projektu prowadzone są, m.in.:
• Szkolenia m.in. w zakresie: zakładania i rozwoju organizacji pozarządowej, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy.
• Różnorodne działania wspierające aktywność cudzoziemców w dziedzinie kultury, m.in.: wsparcie dla artystów, zapewnienie szkoleń specjalistycznych dla artystów i animatorów kultury, wsparcie w realizacji przedsięwzięć artystycznych i ich promocji.
---
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa oraz Biura Kultury m.st. Warszawy. Odpowiedzialność za treść ogłoszeń spoczywa na Fundacji Inna Przestrzeń, Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

źródło: https://www.facebook.com/CentrumWielokulturowe/info?tab=page_info

Zobacz też

Fundacja Pro Musica Viva
fundacja
Fundacja "Kultura nie boli"
fundacja
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury Estrady 112
centrum kultury, dom kultury, organizator wydarzeń, filia domu kultury, Dzielnicowy Dom Kultury

Facebook