Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Ursynoteka - Impresariat, Dział Obsługi Sieci
ul. Pachnąca 95 Warszawa
+48 22 648 11 32
impresariat@bpursynow.pl
www.ursynoteka.pl
Działa jako samorządowa instytucja kultury od grudnia 1994 roku służąc zaspokajaniu potrzeb związanych z czytelnictwem, a także starając się tworzyć warunki dla rozwoju kultury i upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców Ursynowa.

Do jej podstawowych zadań, oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów należy popularyzacja książki i czytelnictwa oraz pomoc w kształceniu młodym mieszkańcom dzielnicy. Posiada rozwiniętą sieć placówek, w której skład wchodzi czytelnia naukowa, 4 biblioteki dla dzieci , 7 wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży, a także oddział książki mówionej oraz oddział zbiorów multimedialnych. Z usług ursynowskich bibliotek korzysta blisko 15 tys. mieszkańców dzielnicy. Czytelnicy mają do dyspozycji księgozbiór liczący 180 tys. woluminów.

Obok gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbiorów, w placówkach bibliotecznych organizowane są przedsięwzięcia towarzyszące działalności podstawowej: m.in. kiermasze i promocje książek oraz spotkania autorskie, wieczory poetyckie, koncerty i prezentacje małych form teatralnych, okolicznościowe ekspozycje. Biblioteka ma również bardzo bogatą ofertę skierowaną do najmłodszych jej bywalców. Prowadzi cykliczne spotkania z książką, warsztaty literacko – plastyczne, konkursy i imprezy okolicznościowe.

Działania programowe biblioteki obejmują ponadto: prowadzone w czytelni naukowej wykłady z różnych dziedzin (filozofia, etyka, historia, wiedza o języku i literaturze), popularyzację dorobku polskiej kultury oraz historii Warszawy, wspieranie twórczości literackiej młodych (m.in. konkursy poetyckie), a także inicjatywy wydawnicze.

Dzięki oferowanemu mieszkańcom bezpłatnemu dostępowi do Internetu, filie biblioteczne na Ursynowie pełnią także funkcję ośrodków informacyjnych.

Biblioteka uczestniczy w wielu projektach europejskich adresowanych do dzieci i młodzieży. Zrealizowaliśmy trzy projekty międzynarodowe:

"Czytam wiem tworzę" – polsko-szwedzki projekt kultury dziecięcej, inspirowany szwedzkim podejściem do dzieci i praw dziecka, realizowany pod patronatem Ambasady Szwecji.

„MEeting YOUth” – projekt polsko-szwedzko-duńsko-norweski, miał na celu stworzenie sposobów dzięki którym młodzież chętnie zaangażuje się w rozwój społeczności europejskiej poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy młodymi ludźmi a organizacjami młodzieżowymi i bibliotekami. Pomysł został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

„Libros Lege” - czytajmy po angielsku. Edycja polsko-amerykańskiego konkursu głośnego czytania LIBROS LEGE. Celem konkursu było czytanie a przede wszystkim rozumienie tekstu.

Od roku w świadomości czytelników biblioteka zaistniała jako Ursynoteka (źródłosłów: Ursyn – imię męskie pochodzenia łacińskiego, od ursinus, czyli "niedźwiedzi", pochodzi również od drugiego imienia Juliana Ursyna Niemcewicza, który jest patronem Biblioteki; teka – zbiory, źródła informacji). W nazwie Biblioteki zawarte jest bardzo szerokie pojęcie biblioteki nowoczesnej - multimedialnej. Logo Ursynoteki - brunatny niedźwiedź ze skrzydłami, jest to symbol w pełni określający znaczenie nowoczesnej biblioteki, jej umiejscowienia w czasie (dzisiejszy okres szybkiego rozwoju technologii i wzrostu potrzeb społecznych) i przestrzeni ( na Ursynowie). Jak kiedyś pegaz, dzisiaj nasz niedźwiadek, podkreśla lotność oraz siłę wiedzy i kultury przekazywanej w nowoczesnej formie w placówkach Ursynoteki.

Zobacz też


Instytucje


Zobacz też