Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie
Rodzaj instytucji: centrum kultury
ul. Królowej Marysieńki 66 Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 651 72 40
poland.ckb@mfa.gov.by
poland.mfa.gov.by/pl/bilateral_relations/cultural/centrum/
Centrum Kulturalne Białorusi utworzone w lipcu 2008 roku przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.


Podstawami prawnymi dla utworzenia Centrum są:
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 23 czerwca 1992 roku;
Umowa między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji z dnia 27 listopada 1995 roku.

Cele działalności:
prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego, współczesnej kultury i sztuki Białorusi, informacji o społeczno-politycznym i gospodarczym życiu Bialorusi;
wspieranie rozwoju białorusko-polskiej współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki i obszarów informacyjnych poprzez zwiększenie kontaktów i współpracy między ośrodkami twórczymi, instytucjami i organizacjami kulturalnymi i edukacyjnymi obu państw.


Kierunki działalności:
promowanie i zapewnianie kulturowej obecności w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez realizację różnych programów kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych i innych;
tworzenie własnej biblioteki i udostępnienie jej zasobów do zainteresowanych organizacji i osób w Rzeczypospolitej Polskiej;
tworzenie banków danych, dotyczących kultury, nauki, edukacji, badań naukowych, rozwoju technologicznego i gospodarczego obu państw celem organizacji konferencji, seminariów i konsultacji w sprawie współpracy kulturalnej, naukowej, humanitarnej i gospodarczej;
współpraca i pomoc w organizacji działalności mniejszości białoruskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Białorusi;
organizacja kursów języka i kultury państwa, doradztwo i wsparcie metodologiczne dla pracowników kultury, nauki i edukacji w obu krajach;
publikacja i rozpowszechnianie własnego programu działań i innych materiałów o polskiej i białoruskiej kulturze, nauсe, edukacji, turystyce i współpracy humanitarnej;
wspieranie wszechstronnej współpracy między organizacjami publicznymi i pozarządowymi oraz współpracy międzyregionalnej.

źródło: http://poland.mfa.gov.by/pl/bilateral_relations/cultural/

Zobacz też

Instytut Cervantesa w Warszawie
centrum kultury
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury Estrady 112
centrum kultury, dom kultury, organizator wydarzeń, filia domu kultury, Dzielnicowy Dom Kultury
Dobre Miejsce
centrum kultury

Facebook