Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Akademia Muzyczna i Teatralna w Brnie (JAMU)
Rodzaj instytucji: uczelnia artystyczna
Akademia Muzyczna i Teatralna w Brnie (JAMU) została założona w roku 1946. Nosi imię czeskiego kompozytora i etnografa Leoša Janačka. Mieści się w zabytkowym gmachu dawnego niemieckiego gimnazjum, które kończyli m.in. Adolf Loos i Alfons Mucha. Przez długi czas JAMU pozostawała na marginesie czeskiego szkolnictwa artystycznego, ale od zmiany ustrojowej w latach osiemdziesiątych przeżywa dynamiczny rozwój związany z rozbudową kadry i nawiązywaniem szerokiej współpracy międzynarodowej. Zmiany te spowodowały, że obok Wydziału Teatralnego praskiej Akademii Sztuk Scenicznych (DAMU) stanowi obecnie drugą najważniejszą uczelnię tego typu w Czechach. Prowadzi trzy Wydziały: Muzyczny, Teatralny i Filmowy, oferujące studia na poziomie licencjackim, magisterskim
i doktoranckim. Efekty prac studentów można oglądać od roku 1952 na scenie Studia Marta (repertuar dramatyczny), a od roku 2012 także na scenie Divadla na Orlí (repertuar operowy i muzyczny), co daje około dwudziestu premier rocznie. Od roku 1990 uczelnia organizuje coroczny festiwal szkół teatralnych Setkání/Encounter. Honorowymi profesorami JAMU są m.in. Václav Havel i Tom Stoppard.