Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaj instytucji: ministerstwo
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 Warszawa (mapa)
zamknij
rzecznik@mkidn.gov.pl
www.mkidn.gov.pl
Główne zadania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to:

- wspieranie i popularyzacja działalności kulturalnej i artystycznej - realizowane przede wszystkim przez nadzór nad instytucjami z obszaru teatru, muzyki, plastyki i filmu

(pełną listę instytucji nadzorowanych przez MKiDN znajdziecie Państwo na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/instytucje-kultury-w-polsce.php)

- promocja polskiej Kultury – resort koordynuje współpracę międzynarodową w obszarze promowania twórczości naszych artystów na arenie międzynarodowej, zapewnia też trwałą i znaczącą obecność kultury polskiej w procesach integracji i dialogu międzynarodowego prowadzonego w ramach Unii Europejskiej i na płaszczyźnie Unia Europejska – Kraje Trzecie

- prowadzenie działań służących podtrzymaniu oraz rozpowszechnianiu tradycji narodowej i państwowej – w tym o sprawy dotyczące zabytków, miejsc pamięci narodowej, grobów, cmentarzy wojennych i pomników zagłady

- promocja polskich zbiorów muzealnych znajdujących się w kraju i za granicą oraz opieka nad dorobkiem rodzimego muzealnictwa

- promocja, ochrona i odzyskiwanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a także pomoc prowadzącym działalność kulturową instytucjom polonijnym i emigracyjnym

- nadzór nad publicznym szkolnictwem artystycznym - koordynacja rozwoju programowego szkół i uczelni oraz ich współpracy z zagranicą, także w zakresie uznawalności dyplomów; realizacja programów stypendialnych dla uczniów i studentów

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa autorskiego, medialnego i filmowego; współudział w nowelizacji i tworzeniu prawa autorskiego, medialnego i filmowego

- realizacja zadań związanych z polityką regionalną Wspólnoty w obszarze kultury oraz informowanie o funduszach europejskich i udostępnianie informacji o unijnych programach w zakresie kultury

W kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej poważnym zadaniem jest koordynowanie prac związanych z wdrażaniem XI Priorytetu: KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Funduszu Wymiany Kulturalnej oraz Priorytetu: OCHRONA KULTUROWEGO DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

www.poiis.mkidn.gov.pl | www.eog.mkidn.gov.pl

Wiadomości

Artyści w szponach komputera i pasztetu smak, czyli – „Jak być kochaną…”
w klawisze uderzać… „jak to ławo powiedzieć…”

Gdyby nie niekreowany dramatyzm podczas obwieszczenia wyników zakończonego XVI Konkursu ...
Wielkie show na inaugurację polskiej prezydencji w Radzie UE
Znany jest już program kulturalny inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Miejscami wydarzeń uświetniających inaugurację będą: pl. Defilad, pl. Zamkowy, Teatr Wielki...
1 2 3

Facebook