Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Polskie Stowarzyszenie Fotograficzne EKWIWALENTY
Rodzaj instytucji: stowarzyszenie
ul. Mikołajczyka 21 lok. 130 Warszawa
www.ekwiwalenty.com
Stowarzyszenie Ekwiwalenty to grupa ludzi o różnych zawodach, przekonaniach i doświadczeniach, których łączy wspólna pasja: fotografia. Każdy gdzie indziej szuka inspiracji i gdzie indziej ją znajduje. Jednak dla wszystkich najważniejsze jest, by w fotografowanych obrazach oddać przeżycia, jakie towarzyszą im w chwili wyzwolenia migawki. By zdjęcia jak lustro pokazały subtelne doznania fotografa, by stały się ekwiwalentem jego wrażeń i emocji utrwalonych na obrazach. Tych obrazów nie odczytuje się intelektualnie, ponieważ – zgodnie z zamierzeniami ich autorów – wykraczają one poza fizyczność obiektów, poza mierzalne formy, poza symbolikę, bariery językowe i kulturowe.

Nazwa Stowarzyszenia wywodzi się z terminu fotograficznego używanego w Stanach Zjednoczonych od końca lat 20. ubiegłego wieku. Pojęcie ekwiwalentności w fotografii pojawiło się po raz pierwszy w pracach Alfreda Stieglitza, ale za twórcę kompletnej reguły uznaje się Minora White’a. Ważną inspiracją dla członków Stowarzyszenia jest również dorobek amerykańskiej Grupy f64, założonej przez Ansela Adamsa i Willarda Van Dyke’a z Edwardem Westonem, a także późniejsi twórcy: Paul Caponigro, Frederick Sommer, John Daido Loori.

Więcej informacji: ekwiwalenty.com

Zobacz też