Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Teatr Chorea
Rodzaj instytucji: stowarzyszenie
ul. Gardzienice II/28 Piaski
(+48 42) 646-88-65
chorea@chorea.com.pl
www.chorea.com.pl
Działalność Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA jest kontynuacją pracy dwóch grup rozpoczętej w Ośrodku Praktyk Teatralnych "Gardzienice": Orkiestry Antycznej prowadzonej przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego oraz zespołu Tańców Labiryntu, prowadzonego przez Dorotę Porowską i Elżbietę Rojek.

W swojej pracy od lat szukamy pomostu między kulturą antyczną a współczesnością. Próbujemy odpowiedzieć na pytania: jak przypomnieć mit Złotej Grecji i jak realizować go dzisiaj? Jak współczesnym językiem sztuki odczytywać to, co w tamtej kulturze osiągnęło wymiar ponadczasowy?

W roku 2003 Orkiestra Antyczna otrzymała grant z Unii Europejskiej na realizację autorskiego projektu artystyczno-badawczego "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja", który został zrealizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Kultura 2000. Zespół Doroty Porowskiej i Eli Rojek prowadził natomiast intensywne studia nad tańcem antycznym, realizował warsztaty dla młodzieży licealnej z różnych części Polski oraz prowadził zajęcia w Akademii Praktyk Teatralnych OPT Gardzienice.
W roku 2004 oba zespoły sformułowały wspólny program i powołały do jego realizowania Stowarzyszenie Teatralne CHOREA.
Projekt "Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej - Antyczna Grecja" wyznaczył trzy podstawowe kierunki naszej działalności:
- artystyczny (Choreia)
- dydaktyczny (Paideia)
- badawczy (Zetezis)

Program artystyczny – Choreia - obejmuje prezentacje spektakli, koncertów muzyki antycznej wraz z pokazami tańców inspirowanych ikonografią starożytną. Ideą pracy twórczej Stowarzyszenia jest odwołanie się do zasady greckiej chorei - łączenia śpiewu, słowa i gestu – odczytywanej współczesnymi formami teatru.
Dotychczas zrealizowane spektakle: „Hode Galatan” (2003) „Po ptakach” (2005) wg. „Ptaków” Arystofanesa i „Bakkus” (2006) – tryptyk zrealizowany we współpracy z grupą Earthfall Dance z Walii, „Tezeusz w labiryncie” (2004), „Taniec Lasu” (2006) – spektakl stworzony przez Kana Katsurę – światowej sławy mistrza Butoh i Tomasza Rodowicza, „Wiatr w sosnach” (2006), „Sczeźli”(2007)

Program dydaktyczny – Paideia – to część edukacyjna naszej działalności. Jej celem jest zapoznanie młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studenckiej ze wspólnymi dla całego naszego kontynentu źródłami muzyki – muzyką antycznej Grecji, która przez żywy przekaz ma dać nowe inspiracje i poszerzać wrażliwość muzyczną współczesnego słuchacza. Program ten realizowany jest w formie Lekcji Antyku, warsztatów, pokazów multimedialnych i żywych prezentacji zrekonstruowanej muzyki. Istotną częścią prowadzonych przez nas działań jest praca z ciałem inspirowana ikonografią tańców antycznych i zaczerpniętym również z „antycznych” źródeł, rodzajem myślenia o udziale ciała w procesie twórczym.
Zajęcia prowadzone w ramach Paidei pozwalają uczestnikom dotknąć własnym głosem i ciałem źródeł kultury europejskiej, tego co 2500 lat temu tworzyło kolebkę naszej cywilizacji.

Program badawczy - Zetezis - realizowany jest w formie seminariów artystyczno – kulturoznawczych z dziedziny: muzykologii, teatrologii, antropologii i filologii klasycznej oraz wypraw artystyczno – badawczych do regionów, które w swoich tradycjach przechowały elementy kultury antycznej. Do tej pory odbyły się dwie wyprawy do Bułgarii. Materiał nagromadzony z dwóch rekonesansów w regiony Bałkanów pozwoliły na tworzenie nowego, odrębnego projektu. Archeolodzy, etnomuzykolodzy, ludzie teatru i historycy dysponują opracowaniami i badaniami, które mogą być punktem wyjścia do realizacji pasjonującego projektu artystyczno-badawczego, którego tematem byłaby obecność Antyku na współczesnych Bałkanach.Planowane są również kolejne badania i rekonstrukcje min.: muzycznej formy homeryckiego eposu, w odniesieniu do żywych form i technik głosowych epickiego śpiewu, zachowanych we współczesnych europejskich tradycjach ludowych.

źródło: www.chorea.com.pl

Zobacz też