Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja Hereditas
Rodzaj instytucji: instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń
ul. Marszałkowska 58 lok. 24 (wejście w drugiej bramie) (mapa)
zamknij
22 891 01 62
fundacja@fundacja-hereditas.pl
www.fundacja-hereditas.pl
Fundacja Hereditas jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego gospodarczego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego kraju.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie imprez publicznych - obchodów rocznicowych, odczytów, wieczorków, koncertów,
2. organizowanie imprez promujących dziedzictwo kulturowe Polski, m.in. promujących tradycje mniejszości narodowych, biesiadne tradycje lokalne, teatry podwórkowe, uliczne i inne,
3. organizowanie przedsięwzięć artystycznych oraz kulturalnych, służących promocji kultury polskiej,
4. współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, kultury i gospodarki, krajowymi i zagranicznymi,
5. wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu naukowym i kulturalnym, artystów, stowarzyszeń działających na rzecz kultury, tworzenie klubów zainteresowań,
6. prowadzenie badań, studiów i ekspertyz związanych z rozwojem kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym oraz popularyzację ich wyników,
7. wspieranie instytucji oraz organizacji, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji,
8. prowadzenie kursów i szkoleń,
9. wspieranie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji,
10. podejmowanie działań związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych w Polsce, w tym m.in. inwentaryzację i opracowanie ich technicznej dokumentacji; pozyskanie źródeł finansowania, wyszukiwanie odpowiednich operatorów pod przygotowane w procesie rewitalizacji obiekty,
11. zarządzanie zrewitalizowanymi obiektami zabytkowymi.

Fundacja realizuje obecnie stały projekt pn. Ratujmy wspólnie cenne obiekty muzealne, w ramach którego pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy muzeami a instytucjami, które są zainteresowane wsparciem konserwacji muzealnych eksponatów. Jednym z najważniejszych podejmowanych przez nią działań jest działalność edukacyjna w zakresie popularyzacji narodowego dziedzictwa (wykłady, wycieczki, warsztaty, szkolenia, publikacje popularyzujące polską historię i dziedzictwo).

Facebook