Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945"
ul. Kazimierzowska 62/64 Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 848 09 23
warszawawalczy@ onet.pl
Fundacja utworzona została w 1987 roku z inicjatywy środowisk kombatanckich Warszawy i działa pod nadzorem Ministra Kultury. Fundacja od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Działalność Fundacji jest nadzorowana przez Radę Fundacji w skład której wchodzą działacze organizacji kombatanckich, w tym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Powstańców Warszawskich oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Celami działania Fundacji są:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju, prowadzenie w tym celu prac naukowo-badawczych oraz dokumentowanie współdziałania formacji zbrojnych Podziemnego Państwa Polskiego z wojskami koalicji antyhitlerowskiej.

2. Aktywizowanie działań służących dokumentowaniu i pielęgnowaniu tradycji czynu zbrojnego w obronie stolicy Polski-Warszawy w II wojnie światowej, wspieranie działań wychowawczych w tym zakresie, zwłaszcza wśród młodzieży.

3. Integrowanie środowisk kombatanckich w kraju i za granicą.

4. Organizowanie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji.

Na dotychczasowy dorobek Fundacji składają się m. in: działalność wystawiennicza czyli coroczne wystawy o tematyce walk w obronie Warszawy: "Warszawa Walczy 1939-1945", "Warszawa lat wojny i okupacji 1939-1945" mająca swoje ekspozycje w 24 miejscach na terenie kraju oraz "Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych" będąca owocem konkursu dla dzieci i młodzieży pod tą samą nazwą.

Dzięki działalności wydawniczej Fundacji wydane zostały:
- Album Eugeniusza Ajewskiego ,,Mokotów Walczy 1944”
- Album Stanisława Kopfa ,,63 dni”
- Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego – wydano 5 woluminów
- Seria wydawnicza ,,Warszawskie Termopile”- 23 publikacje