Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Rodzaj instytucji: biblioteka
ul. św. Wincentego 85 Warszawa (mapa)
zamknij
+48 22 814 24 07
info@multibiblioteka.waw.pl
www.multibiblioteka.waw.pl
Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zadania te są realizowane przez:
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Dzielnicy Targówek,
- udostępnianie czytelnikom posiadanych zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich do domu, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
- popularyzację książek i czytelnictwa,
- współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu praktyki bibliotekarskiej,
- upowszechnianie wiedzy i kultury oraz inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców, a także realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej m.st. Warszawy.

Biblioteka Publiczna dziś, to nowoczesne, multimedialne centrum informacji. Obok dotychczasowych funkcji i usług oferujemy dostęp do niewyczerpanych zasobów globalnej informacji i e–komunikacji. Szukasz książki, czasopisma lub informacji, poszukujesz pracy, chcesz sprzedać lub kupić za pomocą internetu, piszesz rozprawę naukową, chcesz popracować z komputerem, zamierzasz odbyć wędrówkę po internecie lub wysłać e-maila do przyjaciela – przyjdź do Multimedialnej Biblioteki!

AUTORSKI PROJEKT

„Biblioteczne bum bajeczne, czyli Targówek pełen słówek”- projekt ma za zadanie aktywizację rozwoju intelektualnego dzieci w grupie wiekowej 8–9 lat poprzez stymulowanie myślenia twórczego.

Podczas zorganizowanych warsztatów w formie zabawy – bawimy się słowem - dzieci wspólnie układają bajki. Powstanie 14 bajek, których autorami są uczniowie, a ich redaktorem prowadzący zajęcia literackie. Bajki z ilustracjami uczniów wykonanymi na zajęciach lekcyjnych Biblioteka planuje wydać w postaci książki w nakładzie 500 egz. Część nakładu zostanie rozdana wszystkim autorom – uczestnikom projektu, a pozostałe egzemplarze zostaną przekazane do bibliotek szkolnych oraz do filii dziecięcych Biblioteki Publicznej.

Projekt zostanie realizowany w pięciu placówkach dla dzieci i młodzieży Biblioteki. Łącznie zostanie przeprowadzonych 14 spotkań warsztatowych. Czas trwania jednych zajęć to 2 godziny. Szkoły zaproszone do realizacji przedstawionego projektu to: SP 42, SP 114, SP 275, SP 277, SP 285, SP 298.

Termin realizacji warsztatów: luty, marzec 2014 r. Wydanie książki uzależnione jest od możliwości finansowych Biblioteki.

AUTORSKIE PRZEGLĄDY, FESTIWALE, KONKURSY

„Od słuchania do czytania” – bawimy się tekstem, czytamy, rozwiązujemy zagadki i rebusy. Realizacja w BD12. Program dla młodszych dzieci.

„Z życia wzięte… literatura współczesna dla młodzieży” – słuchanie głośnego czytania, analiza wysłuchanych tekstów, dyskusja, burza mózgów, odgrywanie scenek tematycznych. Realizacja w BD40. Program dla młodzieży gimnazjalnej.

„Z literaturą za pan brat, czyli literacko-plastyczne spotkania maluchów – słuchanie głośnego czytania tekstów literackich i rozmowa o nich, oglądanie prezentacji tematycznej, wykonanie pracy plastycznej. Realizacja w BD52. Program dla młodszych dzieci z udziałem rodziców.

„W kręgu literatury” - zajęcia tematyczne w oparciu o literaturę. Realizacja w BD52. Program dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

„Dzielny Franklin i my też, czytaj z nami jeśli chcesz!” – głośne czytanie książek o żółwiku Franklinie połączone z pracą plastyczną. Realizacja w BD65. Program dla dzieci w wieku przedszkolnym.

„Wielkie sprawy małych ludzi” – zajęcia związane z problemami małego człowieka. Realizacja w W37. Program dla dzieci w wieku przedszkolnym.

FILIE/ODDZIAŁY

Czytelnia Naukowa nr 1
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, tel. 22 674 66 01,
adres e-mail: czytelnia@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia nr 130 o profilu pedagogicznym
ul. Bartnicza 8, 03-358 Warszawa, tel. 22 614 08 99,
adres e-mail: wp130@multibiblioteka.waw.pl

Multimedialna Wypożyczalnia nr 123
ul. Św. Wincentego 64, 03-531 Warszawa, tel. 22 618 11 97,
adres e-mail: mw123@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12
ul. Kuflewska 6, 03-554 Warszawa, tel. 22 679 14 49,
adres e-mail: bd12@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 40
ul. Suwalska 11, 03-252 Warszawa, tel. 22 814 07 94,
adres e-mail: bd40@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 52
ul. Rembielińska 6a, 03-343 Warszawa, tel. 22 811 57 16,
adres e-mail: bd52@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 53
ul. Bazyliańska 6, 03-203 Warszawa, tel. 22 811 19 15,
adres e-mail: bd53@multibiblioteka.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 65
ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, tel. 22 675 38 53,
adres e-mail: bd65@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 2
ul. Bazyliańska 6, 03-203 Warszawa, tel. 22 814 07 83,
adres e-mail: w2@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 29
ul. Rembielińska 6a, 03-343 Warszawa, tel. 22 675 11 45,
adres e-mail: w29@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37
ul. Piotra Skargi 54, 03-516 Warszawa, tel. 22 678 55 22,
adres e-mail: w37@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 49
ul. Mieszka I nr 7, 03-886 Warszawa, tel. 22 678 73 79,
adres-mail: w49@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 60
ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, tel. 22 675 17 11,
adres e-mail: w60@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 64
ul. Kuflewska 6, 03-554 Warszawa, tel. 22 679 70 57,
adres e-mail: w64@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 72
ul. Suwalska 11, 03-252 Warszawa, tel. 22 811 24 45,
adres e-mail: w72@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 85
ul. Wysockiego 11 (DK "Świt"), 03-371 Warszawa, tel. 22 428 23 24,
adres e-mail: w85@multibiblioteka.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 98
ul. Kondratowicza 23, 03-285 Warszawa, tel. 22 811 18 57,
adres e-mail: w98@multibiblioteka.waw.pl

Multimedia


Wiadomości

Kamishibai łączy pokolenia
Kamishibai wywodzi się z Japonii i jest metodą czytania wykorzystującą plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę, w której są przedstawiane opowiadania. Nazywa się go r...

Facebook