Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Rodzaj instytucji: stowarzyszenie
ul. Foksal 11 Warszawa
600599011
sekretariat@stgu.pl
www.stgu.pl
Grafika użytkowa to jeden z najważniejszych elementów współczesnej kultury plastycznej, decydujący o formie i jakości komunikacji wizualnej. Ideą Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) jest głównie obrona niezależności twórczej projektantów oraz prawideł i reguł rzetelnego dizajnu.

Członkowie STGU dostrzegają postępujące w naszym kraju negatywne procesy i zjawiska, dotyczące grafiki użytkowej: niski poziom kultury plastycznej i wizualnej społeczeństwa, ignorancję i niewiedzę dotycząca podstawowych zasad kształtowania i stosowania profesjonalnej grafiki użytkowej oraz brak prestiżu zawodu grafika.

Stowarzyszenie pragnie przyczynić się do powstania aktywnego środowiska, które stworzy wspólną płaszczyznę do wymiany myśli i doświadczeń, reprezentowania poglądów i koncepcji nad grafiką użytkową. Środowiska, które umożliwi integrację grafików, krytyków i historyków zajmujących się zawodowo grafiką projektową oraz stworzy sprzyjające warunki do nauki i wspólnego zawodowego rozwoju.

Obszary działań STGU:

Wystawiennictwo - Stowarzyszenie organizuje wystawy tematyczne i przeglądowe skupiające się wokół grafiki użytkowej.
Edukacja - wykłady, warsztaty, kursy dotyczące istotnych aspektów działalności zawodowej oraz warsztatu grafika-projektanta (m.in. projektowanie graficzne, prawo autorskie, techniki poligraficzne, nowoczesne technologie DTP).
Informacja - Stowarzyszenie wydaje biuletyn informacyjny oraz tworzy i udostępnia wiadomości o wydarzeniach graficznych w kraju i na świecie.

źródło: www.stgu.pl