Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauki
Rodzaj instytucji: instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, wydawnictwo
ul. Długa 26/28 Warszawa (mapa)
zamknij
(22) 50 48 200, (22) 50 48 218
ispan@ispan.pl
www.ispan.pl
Historia Instytutu Sztuki PAN wiąże się ściśle z organizacją nauki i sztuki wprowadzaną po 1945 roku na gruncie założeń ustrojowych realnego socjalizmu. W listopadzie 1949 roku Uchwałą Rady Ministrów PRL powołano Państwowy Instytut Sztuki (PIS) jako centralną, interdyscyplinarną placówkę naukowo-badawczą Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Funkcje programowo-merytoryczne sprawuje Rada Naukowa z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinach: historia i nauki o sztuce. Dyrektor sprawuje funkcje wykonawcze i zarządzające.

Od lat 90. IS PAN jest stopniowo reorganizowany zgodnie z nowymi potrzebami rynku naukowego i obecnie obowiązującymi zasadami finansowania nauki, m.in. likwidacji uległy terenowe oddziały IS PAN w Gdańsku i Poznaniu; zachowano jedynie pracownię w Krakowie.

Zobacz też

Fundacja Andrzeja Wróblewskiego
instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, fundacja
Fundacja Kultury Dwukropek
instytucja edukacyjna
Instutut Kultury Wizualnej przy IKP UW
instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, organizator wydarzeń