Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Narodowe Muzeum Techniki (d. Muzeum Techniki i Przemysłu NOT)
Rodzaj instytucji: muzeum, organizator wydarzeń
Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 Warszawa (mapa)
zamknij
22 656 67 47
kontakt@nmt.waw.pl
www.nmt.waw.pl
O muzeum:

Jedenaście lat po odzyskaniu niepodległości, w 1929 roku, na podbudowie dawnego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, inżynier Kazimierz Jackowski założył w Warszawie Muzeum Techniki i Przemysłu. Został też jego pierwszym dyrektorem. Idea zachowania i udostępnienia dziedzictwa materialnego techniki polskiej, którą kierował się inżynier Jackowski pozostaje aktualna do dziś. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie kontynuuje i rozwija jego misyjną myśl założycielską, dokumentuje przeszłość by pamięć o niej przekazać wiernie przyszłości. Rolę programową oraz społeczną Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie definiują trzy cele działalności:

ZACHOWAĆ dla przyszłych pokoleń świadectwo materialne dokumentujące rozwój polskiej techniki, wiernie i bezstronnie opisując towarzyszące postępowi technicznemu wydarzenia.

ZAPREZENTOWAĆ współczesnym dorobek i drogi przemian polskiej myśli technicznej nie tylko okresu rewolucji przemysłowej w Europie, ale też sięgając do początków państwa polskiego.

ZAINSPIROWAĆ wchodzące w dorosłość pokolenie do wyboru drogi życiowej przez zaangażowany i aktywny udział w stałym postępie technicznym, czerpiące wiedzę z dorobku przodków, wybiegające nieskrępowaną wyobraźnią w przyszłość.

Zobacz też

Metal Mind Productions
agencja artystyczna, organizator wydarzeń
Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry
muzeum
Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa
instytucja edukacyjna, organizator wydarzeń

Wiadomości

„Machiny Leonardo da Vinci” - seminarium dla nauczycieli i edukatorów w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa zaprasza - 17, 18, 19, 20 i 23 maja (godz. 11:00-13:00) - na bezpłatne seminarium dla nauczycieli i edukatorów pod hasłem ...

Facebook