Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Kapuściński
„Mój 'Busz po polsku'” - konkurs na reportaż dla młodzieży warszawskiej
Zapraszamy młodzież z Warszawy w wieku
13-19 lat do udziału w konkursie edukacyjnym na reportaż zainspirowany zbiorem Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Konkurs organizowany jest przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej przy współpracy Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Nagrody
im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.


Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do Biura Konkursu
(w formie tradycyjnej: papierowej, na nośniku cyfrowym, lub w formie elektronicznej) Formularz Zgłoszeniowy oraz pracę reportażową. Praca literacka, fotograficzna, filmowa lub materiał radiowy może mieć dowolną formę artystyczną, ale musi mieć charakter dokumentalny. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub uczniowie wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, biblioteki.

Termin składania prac: 26 kwietnia 2018
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 19 maja 2018 roku podczas Dnia Reportażu organizowanych w ramach Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym.

Więcej informacji, dane kontaktowe oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej konkursu.