Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Kapuściński
„Tłumacze świata” - konkurs dla studentów na recenzję przekładu
Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w trzeciej edycji Konkursu „Tłumacze świata” na recenzję przekładu książki nominowanej do naszej Nagrody, który organizujemy wspólnie z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego – fundacją działającą przy Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Tłumacze świata” jest przedstawienie oryginalnej, samodzielnie napisanej recenzji dowolnej, przetłumaczonej na język polski, pozycji z listy książek nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki za rok 2017.
Krytycznoliteracka  recenzja przekładu powinna zawierać – obok interpretacji samego tekstu również omówienie i ocenę tłumaczenia recenzowanej książki.

W tym roku wśród 10 najlepszych reportaży roku 2017 wyłonionych przez jury w składzie: Piotr Mitzner – przewodniczący, Dorota Danielewicz, Magdalena Grochowska, Mariusz Kalinowski, Katarzyna Nowak, znalazły się cztery książki autorów zagranicznych: dwie w języku niemieckim i dwie
w języku angielskim.

Książki w jęz. niemieckim:

Sacha BATTHYANY, A co ja mam z tym wspólnego? Zbrodnia popełniona
w marcu 1945 roku. Dzieje mojej rodziny (Und was hat das mit mir zu tun? Ein Verbrechen im März 1945. Die Geschichte meiner Familie),
z niemieckiego przeł. Emilia Bielicka, wyd. Czytelnik; 

Wolfgang BAUER, Porwane. Boko Haram i terror w sercu Afryki (Die geraubten Mädchen: Boko Haram und der Terror im Herzen Africas),
z niemieckiego przeł. Elżbieta Kalinowska, zdjęcia Andy Spyra, wyd. Czarne;

Książki w jęz. angielskim:

Arlie Russell HOCHSCHILD, Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy (Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right), z angielskiego przeł. Hanna Pustuła, wyd. Krytyki Politycznej;

Ben RAWLENCE, Miasto cierni. Największy obóz dla uchodźców (City
of Thorns: Nine Lives in the World’s Largest Refugee Camp), z angielskiego przeł. Sergiusz Kowalski, wyd. Czarne; 

Pzedstawiona praca konkursowa musi zawierać omówienie i ocenę przekładu recenzowanej książki. Termin nadsyłania prac: 29 kwietnia 2018 r., godzina 23.59.

Więcej informacji o wyżej wymienionych książkach można znaleźć tutaj

Szczegółowe dane na temat przebiegu Konkursu oraz pomoc
w dostępie do nominowanych książek uzyskać można pisząc na adres: konkurstlumaczeswiata@gmail.com. Otrzymanie książki w wersji elektronicznej należy traktować jako zobowiązanie do udziału
w Konkursie.


Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie głównego organizatora.