Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Kapuściński
O nagrodzie
14 stycznia 2010 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustanowiła Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

Nagroda jest formą wyróżnienia i promocji najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Jej celem jest uhonorowanie mieszkającego przez ponad 60 lat w Warszawie Ryszarda Kapuścińskiego, wybitnego reportera, dziennikarza, publicysty i poety, najczęściej – obok Stanisława Lema – tłumaczonego polskiego autora.

Nagroda - przyznawana od 2010 roku - będzie służyć także promocji Warszawy, za której nieformalnego ambasadora uznać można rozpoznawalnego niemal na całym świecie Kapuścińskiego. Ma również stymulować rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców Warszawy - wzbudzać zainteresowanie nominowanymi książkami, przypominać dorobek literacki patrona nagrody. Nagrodami co roku były: dla autora najlepszego reportażu roku - 50.000 zł, dla tłumacza najlepszego przekładu reportażu roku – 15.000 zł, dla finalistów – dyplom i fotografia autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego. Przedstawienie werdyktu jury będzie miało miejsce w maju, podczas uroczystości wręczenia nagrody ( w 1. edycji nagrody miało to miejsce 16 maja 2010 r.).

Od 2019 r. wysokość nagrody przedstawia się następująco:
1) nagroda dla autora najlepszego reportażu – 100.000 zł;
2) nagroda dla tłumacza najlepszego przekładu reportażu – 20.000 zł;
3) nagroda dla autorów książek finalistek – 5.000 zł;
4) nagroda dla autorów przekładów książek finalistek – 2.000 zł.

Nagrodzie towarzyszy akcja edukacyjna, mająca na celu propagowanie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego wśród uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież co roku będzie czytać inny utwór Kapuścińskiego, który stanie się inspiracją do przedstawienia własnej pracy.

Współorganizatorem Nagrody jest redakcja "Gazety Wyborczej".
Patronem honorowym Nagrody jest Pani Alicja Kapuścińska.


Kontakt do sekretarza Nagrody:
bozena.dudko@agora.pl
tel. kom.: +48 607 310 445


Skontaktuj się z nami poprzez:
Facebook
Twitter
YouTube
SoundCloud