Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Nagroda Literacka

Jury

Janusz Drzewucki
Janusz Drzewucki
Janusz Drzewucki – Przewodniczący Jury
Urodzony w 1958 roku w Kruszwicy – poeta, krytyk literacki, wydawca. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarz: „ITD” (1990), „Nowej Europy” (1992-1993) i „Rzeczpospolitej” (1993-2005). W latach 2005-2012 był redaktorem naczelnym Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. Od 1996 roku redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Od 2013 roku pracuje na rzecz Biblioteki Narodowej. Za zbiór wierszy „Ulica Reformacka” (1988) uhonorowany został Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy poetycki książkowy debiut roku. Autor tomów poezji: „Starożytny język” (1989), „Podróż na południe” (1995) „Światło września” (1998), „Wiersze wybrane” (2010), „Dwanaście dni” (2013), „Rzeki Portugalii” (2016) oraz książek krytycznoliterackich: „Chaos i konwencja” (1988), „Smaki słowa”(1999), „Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie” (2004), „Stan skupienia” (2014), „Charakter pisma” (2015), „Środek ciężkości” (2016), a także dziennika „Życie w biegu” (2015). Laureat nagród im. Stanisława Wyspiańskiego (1989) i Stanisława Piętaka (1991) w dziedzinie krytyki literackiej, a ponadto Funduszu Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki (1989), XVIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu (1995). W roku 2014 otrzymał Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida, a także Symboliczną Nagrodę Ryszarda Milczewskiego Bruna. Ostatnio wydał we własnym opracowaniu tom Tadeusza Różewicza „Wiersze i poematy z «Twórczości» (1946-2005)” oraz „Wiersze wybrane” Bogdana Ostromęckiego. Ponadto: członek kapituły literackiej Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, a także członek jury Nagrody Poetyckiej Orfeusz i Nagrody im. Marka Nowakowskiego.
Grażyna Borkowska
Grażyna Borkowska
Grażyna Borkowska
Urodzona w Szczecinie, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, członek – korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Pracowni Literatury Drugiej Połowy XIX wieku IBL PAN, prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, redaktor naczelna „Pamiętnika Literackiego”, członek rad naukowych wielu instytucji: IBL PAN, Instytutu Literatury Polskiej UW, Biblioteki Narodowej, Polskiego Słownika Biograficznego, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN i rad redakcyjnych kilku pism, m.in. miesięcznika „Academia”. W latach 2010-2014 przewodnicząca Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Gościnny wykładowca na UW i UJ. Zajmuje się literaturą XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet – Żmichowskiej, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Dąbrowskiej, którym poświęciła większość swoich książek i artykułów. Wychowana na świetnych wzorach warszawskiej szkoły strukturalnej przesunęła swoje zainteresowania teoretyczne w stronę krytyki feministycznej. Obserwatorka i komentatorka współczesnego życia literackiego. Z dwóch ról - historyka literatury i krytyka – ta pierwsza jest jej bliższa.
Anna Maria Czernow
Anna Maria Czernow
Anna Maria Czernow
Literaturoznawczyni, badaczka literatury dla nie dorosłych. Autorka wielu artykułów naukowych poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach branżowych w kraju i za granicą. Od 2015 roku prezeska Polskiej Sekcji IBBY.
Karolina Głowacka
Karolina Głowacka
Karolina Głowacka
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Civitas, dziennikarka Radia TOK FM. Autorka audycji popularnonaukowych, biograficznych, filmowych, historycznych, z zakresu polityki międzynarodowej i wreszcie: o książkach. Współautorka, razem z Cezarym Łasiczką z Radia TOK FM i dr. Tomaszem Makowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej, nieistniejącego już cyklu radiowego "Oprawcy Książek".
Krzysztof Masłoń
Krzysztof Masłoń
Krzysztof Masłoń
Urodzony w 1953 roku. Publicysta i krytyk literacki, dziennikarz przez lata związany z „Rzeczpospolitą”, a od 2012 roku z tygodnikiem „Do Rzeczy”; recenzent książkowy i komentator listy bestsellerów „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. W pisarstwie swoim koncentruje się na związkach literatury z polityką i życiem społecznym, często w aspekcie historycznym. Autor książek historycznoliterackich: „Lekcja historii najnowszej” (Wydawnictwo Literackie, 2003), „Żydzi, Sowieci i my” (Prószyński i S-ka, 2005), „Miłość nie jest nam dana” (Prószyński i S-ka, 2005), „Nie uciec nam od losu” (Prószyński i S-ka, 2006), „Puklerz Mohorta” (Zysk i S-ka, 2014), "Od glorii do infamii. Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy" (Zysk i S-ka, 2015) oraz wspomnień z lat PRL „Bananowy song” (Świat Książki, 2006).
Juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus (od 2006 roku).

Laureat nagród Ikara (2000), PIK-owego Lauru (2005) oraz Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006).
Anna Romaniuk
Anna Romaniuk
Anna Romaniuk
(ur. 1980 r.) – historyk literatury, edytor, krytyk literacki. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Od 2004 roku pracownik Biblioteki Narodowej. Od 2013 roku kierownik Zakładu Rękopisów BN (tu również inicjatorka projektu „Kolekcji polskiej literatury współczesnej”). Autorka książki „Drobina białka". Motywy roślinne i zwierzęce w liryce Haliny Poświatowskiej (2004). Współedytorka zbioru korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza Listy do córek (2010). Opracowała również tomy „Dusza czyśćcowa”. Wspomnienia o Stanisławie Grochowiaku (2010), Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu (2012) oraz Wierność. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie (2014). Stypendystka Funduszu Promocji Twórczości (2004), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007), Wydziału Kultury Miasta Stołecznego Warszawy (2012).
Rafał Skąpski
Absolwent wydziału prawa (UW), w latach 2005 - 2015 dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, obronił wydawnictwo przed likwidacją i przygotował je do przekształceń; prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek; prezes zarządu spółki Targi Książki; prezes Fundacji Kultury Polskiej; członek ZAiKS. Inicjator przywrócenia Nagrody, w nawiązaniu do jej przedwojennej tradycji. Uprawia publicystykę na tematy kultury, historii, genealogii i wspomnieniową. Jego teksty ukazały się dotychczas miedzy innymi na łamach „Twórczości”, „Zdania”, „Krakowa”, „Wyspy”, „Gazety Stołecznej”, „Sądeczanina”, „Stolicy”, "Miesięcznika". Swoje artykuły publikował też w periodykach : „Almanach Sądecki”, „Pamięć i Niepodległość”, „Res Humana”, oraz w wydawnictwach książkowych. Był członkiem jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej przy Klubie Księgarza oraz Bydgoskiej Nagrody Literackiej „Strzała Łuczniczki”. Z nominacji Kazimierza Ujazdowskiego był członkiem Rady pozarządowych organizacji kulturalnych przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego.
Laureat Nagród im. Jarosława Iwaszkiewicza; im. Witolda Hulewicza i im. Władysława Orkana. Dwukrotnie otrzymał nagrodę specjalną ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2009 i 2011).

W roku 2015 otrzymał francuski Order Oficerski Sztuki i Literatury.