Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Witold Zaborny
organista
WITOLD ZABORNY
znakomity polski organista, absolwent Akademii Muzycznej
w Katowicach. Jest laureatem konkursów organowych,
m. in. w 1992 r. III nagrody na I Międzynarodowym
Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku.
W ramach programu „Socrates” prowadził lekcje otwarte
dla studentów Polytechnic, School of Music, Dance and
Media w Oulu (Finlandia). Jego zainteresowania koncentrują
się wokół zagadnień wykonawczych muzyki XVI
i XVII wieku, a także muzyki najnowszej. Działalność artystyczna
obejmuje recitale i koncerty kameralne. Współ-
pracuje z katowickimi orkiestrami NOSPR i Filharmonii
Śląskiej. Brał udział w znaczących festiwalach muzycznych
w kraju i zagranicą (Austria, Włochy, Grecja, Francja,
Niemcy, Szwajcaria Czechy i Finlandia). Posiada w swoim
dorobku nagrania radiowe, telewizyjne i CD. Uczestniczy
także w życiu Kościoła pełniąc funkcję organisty liturgicznego.
W tej sferze działalności istotnym faktem było towarzyszenie
w czasie liturgii papieskiej, którą celebrował
ówczesny Papież Jan Paweł II, w czasie Dni Polskich w Rzymie
w 2000 roku. Zajmuje się działalnością naukowo-dydaktyczną
pracując w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej
w Akademii Muzycznej w Katowicach (samodzielna
klasę organów, zajęcia z basso continuo i kameralistyki).