Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Katarzyna Sekutowicz
Antropolożka kultury, mieszka w Warszawie na granicy Ochoty i Mokotowa. Od 1992 roku związana z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Trenerka i superwizora Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Wspiera w rozwoju liderów i liderki lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, takie jak biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury. Prowadzi długofalowe procesy planistyczne oparte o dialog i partycypację. Specjalizuje się w planowaniu, pracy metodą projektu, metodologii uczenia dorosłych, wdrażaniu polityki równości szans, ewaluacji. Jest koordynatorką działań prowadzonych przez Pozarządową Agencję Ewaluacji i Rozwoju. Autorka i współautorka takich publikacji jak m.in. „Planowanie strategiczne w kulturze”, Regionalny Ośrodek Kultury, Olsztyn 2000, „Ewaluacja i monitoring”, w: Wiedza i doświadczenie, ARF, Warszawa, 2007. W 2016 roku obchodzi 22 lecie pracy trenerskiej.

Zobacz w serwisie