Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Anna Miodyńska
Pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, jest także trenerką Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorką i animatorką społeczną.

W Małopolskim Instytucie Kultury od 2003 koordynuje program „Kultura w rozwoju ”, którego głównym celem jest poprawa jakości pracy lokalnych instytucji kultury w regionie. Program realizowany jest poprzez szkolenia, warsztaty, debaty, konsultacje i wizyty studyjne.

Od 2006 r. prowadzi szkolenia dla pracowników lokalnych instytucji kultury: dla bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz dla animatorów kultury w ramach Programu Dom Kultury Plus, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Współpracuje z wieloma społecznościami lokalnymi w Małopolsce, przy realizacji projektów integrujących mieszkańców wokół ich dziedzictwa kulturowego.