Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Agnieszka Proszowska
Agnieszka Proszowska
Agnieszka Proszowska
Bibliotekarz, animator, autor i koordynator projektów z zakresu edukacji czytelniczej oraz edukacji kulturalnej oraz juror w konkursach literackich i kulturowych.

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy od września 2017 roku.
W latach 1990 – 2015, związana z Biblioteką Publiczną na Woli, gdzie pełniła funkcję kierownika jednej z filii, a później animatora kultury. Autorka projektów czytelniczych na które otrzymała dofinansowanie z MKiDN „Ja. Tu i Teraz” (2008) oraz „Czytać – to uczestniczyć w kulturze bez ograniczeń” (2011), projektu dla młodzieży, zrealizowanego wspólnie z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Praga Południe.

W latach 2010 – 2017 – Dzielnicowy Koordynator ds. edukacji kulturalnej w Dzielnicy Wola. Animowała życie kulturalne dzielnicy poprzez: wspieranie programów społeczno-kulturalnych wzmacniających tożsamość lokalną, współpracę instytucji artystycznych z placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych oraz promowanie nowatorskich form aktywizowania mieszkańców dzielnicy poprzez sztukę. Pomysłodawczyni i współrealizator konferencji Edu Akcja dla bibliotekarzy, a także sceny młodych literatów w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Inicjatorka i koordynatorka akcji społecznej „Łańcuch Pamięci”, zorganizowanej w roku 2013 w związku z 70. Rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim. Akcja zgromadziła ponad 3 tys. osób, które stojąc wzdłuż granic Getta, zapaliły światełko i oddały cześć bohaterom tamtych czasów.

Od 2016 przedstawiciel Koordynatorów Dzielnicowych w Radzie Programowej WPEK.
W latach 2016 – 2017, kierownik referatu promocji oraz Koordynatorka Budżetu Partycypacyjnego w Urzędzie Dzielnicy Wola.

Ulubionym zajęciem jest praca z ludźmi, szczególnie młodzieżą oraz animacja działań kulturalnych w dzielnicy.