Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Jan Jagielski
Urodzony w roku 1937 w Toruniu, Jan Jagielski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z tytułem magistra geochemii. Przez następne trzydzieści lat był pracownikiem naukowym Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Od 1981 r. Jan Jagielski czynnie angażuje się w dzieło opieki nad miejscami i zabytkami związanymi z kulturą i historią Żydów polskich. W tym to roku powstał Społeczny Komitet Opieki Nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej, którego J. Jagielski był współzałożycielem, a od 1994 przewodniczącym Zarządu. Przewodniczy również Fundacji Wiecznej Pamięci powstałej z inicjatywy Rządu RP w 1993 r., która zajmuje się renowacją i upamiętnianiem cmentarzy, synagog i innych zabytków żydowskich, a także miejsc i wydarzeń związanych z historią Żydów w Polsce oraz działalnością kulturalną i oświatową dotyczącą stosunków polsko-żydowskich.
Jan Jagielski znany jest szeroko jako inicjator akcji restaurowania cmentarzy żydowskich w małych miastach, którą prowadzi wespół z grupami młodzieży z kraju i z Izraela. Od 1991 r. Jan Jagielski jest pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie stał się twórcą i kierownikiem działu dokumentacji materialnych śladów obecności historycznej Żydów na ziemiach polskich. (żródło: www.znak.org.pl)