Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Andrzej Lam
www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_lam_andrzej
Andrzej Lam (ur. 26 grudnia 1929 w Grudziądzu) – historyk i krytyk literatury, tłumacz, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Lam ukończył liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie w 1947 roku, studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1951 był związany z Uniwersytetem Warszawskim. Na Uniwersytecie tym był w latach 1976-1982 dyrektorem Instytutu Literatury Polskiej a w latach 1982-2001 kierownikiem Zakładu Literatury XX wieku. W latach 1962-1966 redagował dwutygodnik literacki Współczesność, następnie Rocznik Literacki, współredagował też Miesięcznik Literacki. W roku akademickim 1982/83 wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

W języku niemieckim ukazały się Mainzer Vorlesungen über die polnische Literatur seit 1918 (1983). Był redaktorem wydania zbiorowego Pism Karola Irzykowskiego. Przełożył Dzieła wszystkie Horacego i z literatury niemieckiej Pieśń o Nibelungach, średniowieczną poezję miłosną w antologii Minnesang, dzieła wszystkie Wolframa von Eschenbach (m.in. Parsifal), Sebastiana Branta Okręt błaznów, epigramaty Anioła Ślązaka Cherubinowy wędrowiec oraz jego Pieśni adwentowe i kolędy, poezje Goethego, Schillera (oda Do Radości i Pieśń o dzwonie), Hölderlina (Nocny wędrowiec), Eichendorffa (Wiosna i miłość), Mörikego, Rilkego (Księga godzin; Księga obrazów; Poezje nowe), Stadlera (Wymarsz), Trakla (Wiersze zebrane; Wiersze z rękopisów), Heyma (Armada nocy).

Zobacz też

Ana Vujanović
Ana Vujanović
dramaturżka, teoretyczka sztuk performatywnych, wykładowczyni
Piotr Wiszniowski
Piotr Wiszniowski
aktor
Piotr Wawer
Piotr Wawer
aktor, animator kultury
Ryszard Grzyb
Ryszard Grzyb
malarz, poeta
Stanisław Janicki
Stanisław Janicki
autor filmów, autor tekstów, dziennikarz, filmoznawca, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta
Rafał Dziemidok
Rafał Dziemidok
aktor, choreograf