Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Andrzej Lam
www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_lam_andrzej
Andrzej Lam (ur. 26 grudnia 1929 w Grudziądzu) – historyk i krytyk literatury, tłumacz, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Lam ukończył liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie w 1947 roku, studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1951 był związany z Uniwersytetem Warszawskim. Na Uniwersytecie tym był w latach 1976-1982 dyrektorem Instytutu Literatury Polskiej a w latach 1982-2001 kierownikiem Zakładu Literatury XX wieku. W latach 1962-1966 redagował dwutygodnik literacki Współczesność, następnie Rocznik Literacki, współredagował też Miesięcznik Literacki. W roku akademickim 1982/83 wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

W języku niemieckim ukazały się Mainzer Vorlesungen über die polnische Literatur seit 1918 (1983). Był redaktorem wydania zbiorowego Pism Karola Irzykowskiego. Przełożył Dzieła wszystkie Horacego i z literatury niemieckiej Pieśń o Nibelungach, średniowieczną poezję miłosną w antologii Minnesang, dzieła wszystkie Wolframa von Eschenbach (m.in. Parsifal), Sebastiana Branta Okręt błaznów, epigramaty Anioła Ślązaka Cherubinowy wędrowiec oraz jego Pieśni adwentowe i kolędy, poezje Goethego, Schillera (oda Do Radości i Pieśń o dzwonie), Hölderlina (Nocny wędrowiec), Eichendorffa (Wiosna i miłość), Mörikego, Rilkego (Księga godzin; Księga obrazów; Poezje nowe), Stadlera (Wymarsz), Trakla (Wiersze zebrane; Wiersze z rękopisów), Heyma (Armada nocy).