Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Wojciech Feliksiak
Wojciech Feliksiak
Wojciech Feliksiak
Dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.
Jest polonistą, teatrologiem, reżyserem teatralnym. Autor adaptacji scenicznych zrealizowanych w teatrach zawodowych w Polsce i za granicą, reżyser autorskich przedstawień. Prowadził warsztaty teatralne dla młodzieży, dla nauczycieli i instruktorów. Pomysłodawca i autor przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych o zasięgu miejskim i ogólnopolskim. Współtwórca i koordynator projektu FOSA – Feryjnych Otwartych Spotkań Artystycznych Dzieci i Młodzieży. Od 1998 r. redaktor „Arkuszy Literackich” wydawanych przez SCEK. Od 2002 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi tworzącymi teatr repertuarowy na scenach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej: Stara Prochownia i Scena Staromiejska. Jest członkiem Sekretariatu Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego.