Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Marian Piotr Romaniuk
pisarz, redaktor
Pisarz, redaktor, wydawca. Autor ponad 70 książek, w tym obszernej, czterotomowej monografii Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia (Instytut Wydawniczy PAX, 1994-2004); biografii Prymas Wyszyński (Gaudentinum, 2001), przeznaczonej dla młodzieży; Prymas Tysiąclecia. Przewodnik bibliograficzny 1924-2005, pełnej bibliografii podmiotowo-przedmiotowej, opatrzonej aneksami i indeksami (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006); drugie wydanie: Prymas Tysiąclecia w słowie pisanym. Warszawa 2018); Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981-2011 (Warszawa 2011), księgi wydanej przez dwóch edytorów: Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej i Instytutu Pamięci Narodowej.

Jest współautorem opracowania serii wydawniczej ośmiu tomików wyboru myśli i aforyzmów kardynała Wyszyńskiego Czas to miłość. Od roku 1987 redaktorem naczelnym pracy zbiorowej W trosce o trzeźwość Narodu – antologii tekstów najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku (Warszawa 1994-2007).

Od 2000 r. współredaktor programu naukowo-badawczego Encyklopedia Wolności, którego pierwszy tom jest właśnie na ukończeniu oraz – od roku 2004 roku. Również współredaktor przewodnika Cmentarz Bródnowski przygotowanego pod red. prof. Jana Kieniewicza (Warszawa 2008).

Jest także redaktorem pracy zbiorowej „Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka” wydanej w 2008 roku staraniem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Instytutu Jana Pawła II w Warszawie, a od 2009 r. redaktor naczelny Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej.

W roku 2011 nakładem Domu Wydawniczego Rafael ukazała się księga pamiątkowa Pożegnanie w hołdzie ofiarom tragedii pod Smoleńskiem. To w zamyśle wydawniczy monument, pomnik przygotowany ku pamięci i w hołdzie ofiarom narodowej tragedii, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Zbudowany został z fotografii i słów...

W październiku 2012 r. ukazał się tom pierwszy monografii jego autorstwa Nekropolia Bródnowska 1884-2014 z wpisem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i słowem wprowadzenia Abp. Henryka Hosera SAC, ordynariusza warszawsko-praskiego. Tom został opatrzony również słowem wstępnym prof. Jana Kieniewicza. Projekt zakłada wydanie kilku tomów biograficznych poświęconych osobom pochowanym na Bródnie, zasłużonym dla polskiej kultury, społeczności lokalnej, zwłaszcza Warszawy.

Od roku 2008 redaktor naczelny Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej i cyklicznego wydawnictwa SENTIRE CUM ECCLESIA; od roku 2011 współpracownik postulacji w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Oto najważniejsze tytuły książek opublikowanych w latach 2012-2018:

• Prawda zwycięży. Homilie upamiętniające tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem wygłoszone w warszawskiej bazylice archikatedralnej 2010-2013. Warszawa 2013.
• Homilie smoleńskie 2010-2014. Kolejny tom homilii smoleńskich poszerzony o kazania wygłoszone w latach 2013-2014. Warszawa 2014. Słowo wstępne do tomu raczył dać między innymi bp Antoni Pacyfik Dydycz. Wydawnictwo Archikonfraterni Literackiej.
• Redaktor albumu Józefa Zbigniewa Polaka Impresje o Żołnierzach Wyklętych. Słowo wstępne abp Henryk Hoser SAC i bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Warszawa 2013. Apostolicum, Wydawnictwo Archikonfraterni Literackiej.
• Redaktor albumu Józefa Zbigniewa Polaka impresje z Powstania Warszawskiego na Starym Mieście. Słowo wstępne kardynał Kazimierz Nycz. Warszawa 2014. Apostolicum.
• Wspomnienie o Stefanie Melaku. W: Łukasz Kudlicki, Stefan Melak, Strażnik pamięci Katynia. Warszawa 2015, s. 438-440. Wyd. Krąg Pamięci Narodowej.
• Święty Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka. Antologia tekstów papieskich wydanych z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży. Słowo wstępne: kard. Kazimierz Nycz, bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski. Słowo do uczestników ŚDM skierował Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Tom przygotowany do druku przez Instytut Papieża Jana Pawła II i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Warszawa 2016
• Co nam zostało z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia? 33 lata posługi prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego i 33 rocznica jego śmierci. Słowo wstępne Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i abp Henryk Hoser, metropolita warszawsko-praski. Przedmową opatrzył Paweł Skibiński. Wydawnictwo Archikonfraterni Literackiej. Warszawa 2016.
• Sentire cum Ecclesia. Tom pierwszy wznowionego po latach czasopisma, wydawanych w latach stanu wojennego zeszytów Archikonfraterni Literackiej. W całości poświęcony posłudze kard. Augusta Hlonda Prymasa Polski, z przedmową kard. Kazimierza Nycza, słowem wstępnym bp. Tadeusza Pikusa i dr. Jana Szymczyka, seniora AKL. Warszawa 2014. Wydawnictwo Archikonfraterni Literackiej
• Sentire cum Ecclesia. Tom drugi w całości poświęcony wspomnieniom o świętym Janie Pawle II. Niepublikowane dotąd opisy spotkań, audiencje i rozmowy z Papieżem Polakiem. Warszawa 2014
• Sentire cum Ecclesia. Tom trzeci poświęcony w całości posłudze kard. Józefa Glempa. W tomie są wspomnienia i opisy spotkań. Po raz pierwszy opublikowana została bibliografia prac śp. Prymasa Polski. Słowo wstpne kard. Kazimierz Nycz. Warszawa 2016
•Prymas Tysiąclecia w słowie pisanym. Tom I i II. Drugie, uzupełnione i poszerzone wydanie bibliografii kard. Stefana Wyszyńskiego, ze słowem wstępu kard. Józefa Glempa, bp. Artura Mizińskego, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, o. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap i dr. Jarosława Szarka. Warszawa 2018. Wydawnictwo Naukowe UKSW i Instytutu Pamięci Narodowej
• Uwięzienie Prymasa. Nowe fakty i dokumenty. Materiały z sesji zorganizowanej w 60. rocznicę uwolnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Słowo wstępu kard. Kazimierz Nycz. Warszawa 2018.
• Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński w trosce o trzeźwość Narodu. Biografia w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Antologia tekstów. Patologie społeczne. Myśli i aforyzmy. Słowo wstępne: bp Antoni Pacyfik Dydycz, bp Tadeusz Bronakowski, Adam Struzik. Warszawa 2018.
Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Nagrodzony m. in. w 1998 roku medalem z okazji 200-lecia Archikonfraterni warszawskiej przyznanym przez Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski oraz w 2011 r. z rąk kardynała Kazimierza Nycza medalem Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej.
W roku 2015 Maran P. Romaniuk otrzymał PAPIESKIE ODZNACZENIE BENEMERENTI – przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego, jako biograf i badacz dorobku kard. Stefana Wyszyńskiego, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia. Medal Benemerenti to złoty krzyż w kształcie karo, z napisem Benemerenti (Dobrze zasłużonym) na rewersie na tle godła Watykanu. W awersie medalu widnieje sylwetka Chrystusa.
W dniu 30 III 2017 podczas rozpoczęcia XXIII Targów Wydawców Katolickich otrzymał SREBRNY MEDAL ZASŁUŻONY DLA KULTURY GLORIA ARTIS.


źródło: Muzeum Literatury, Marian Piotr Romaniuk

Zobacz też

Arkadiusz Pacholski
Arkadiusz Pacholski
historyk, pisarz
Jakub Winiarski
Jakub Winiarski
pisarz, poeta
Krzysztof Rutkowski
Krzysztof Rutkowski
dziennikarz, pisarz, tłumacz
Michaił Bułhakow
Michaił Bułhakow
dramaturg, pisarz
Maciej Pisuk
Maciej Pisuk
fotograf, pisarz, scenarzysta
Piotr Wierzbicki
Piotr Wierzbicki
felietonista, pisarz, publicysta