Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Marian Piotr Romaniuk
Marian Piotr Romaniuk
Marian Piotr Romaniuk
pisarz, redaktor
Pisarz, redaktor, wydawca. Autor ponad 60 książek, w tym obszernej, czterotomowej monografii Życie, twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia (Instytut Wydawniczy PAX, 1994-2004); biografii Prymas Wyszyński (Gaudentinum, 2001), przeznaczonej dla młodzieży; Prymas Tysiąclecia. Przewodnik bibliograficzny 1924 -2005, pełnej bibliografii podmiotowo-przedmiotowej, opatrzonej aneksami i indeksami (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006); Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981-2011 (Warszawa 2011), księgi wydanej przez dwóch edytorów: Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej i Instytutu Pamięci Narodowej.

Jest współautorem opracowania serii wydawniczej ośmiu tomików wyboru myśli i aforyzmów kardynała Wyszyńskiego Czas to miłość. Od roku 1987 redaktorem naczelnym pracy zbiorowej W trosce o trzeźwość Narodu – antologii tekstów najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku (Warszawa 1994-2007).

Od 2000 r. współredaktor programu naukowo-badawczego Encyklopedia Wolności, którego pierwszy tom jest właśnie na ukończeniu oraz – od roku 2004 roku. Również współredaktor przewodnika Cmentarz Bródnowski przygotowanego pod red. prof. Jana Kieniewicza (Warszawa 2008).

Jest także redaktorem pracy zbiorowej „Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka” wydanej w 2008 roku staraniem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Instytutu Jana Pawła II w Warszawie, a od 2009 r. redaktor naczelny Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej.

W roku 2011 nakładem Domu Wydawniczego Rafael ukazała się księga pamiątkowa Pożegnanie w hołdzie ofiarom tragedii pod Smoleńskiem. To w zamyśle wydawniczy monument, pomnik przygotowany ku pamięci i w hołdzie ofiarom narodowej tragedii, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Zbudowany został z fotografii i słów...

W październiku 2012 r. ukazał się tom pierwszy monografii jego autorstwa Nekropolia Bródnowska 1884-2014 z wpisem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i słowem wprowadzenia Abp. Henryka Hosera SAC, ordynariusza warszawsko-praskiego. Tom został opatrzony również słowem wstępnym prof. Jana Kieniewicza. Projekt zakłada wydanie kilku tomów biograficznych poświęconych osobom pochowanym na Bródnie, zasłużonym dla polskiej kultury, społeczności lokalnej, zwłaszcza Warszawy.

Od roku 2008 redaktor naczelny Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej i cyklicznego wydawnictwa SENTIRE CUM ECCLESIA; od roku 2011 współpracownik postulacji w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Oto najważniejsze tytuły książek opublikowanych w latach 2012-2017:
• Prawda zwycięży. Homilie upamiętniające tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem wygłoszone w warszawskiej bazylice archikatedralnej 2010-2013. Warszawa 2013.
• Homilie smoleńskie 2010-2014. Kolejny tom homilii smoleńskich poszerzony o kazania wygłoszone w latach 2013-2014. Warszawa 2014. Słowo wstępne do tomu raczył dać między innymi bp Antoni Pacyfik Dydycz. Wydawnictwo Archikonfraterni Literackiej.
• Redaktor albumu Józefa Zbigniewa Polaka Impresje o Żołnierzach Wyklętych. Słowo wstępne abp Henryk Hoser SAC i bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Warszawa 2013. Apostolicum, Wydawnictwo Archikonfraterni Literackiej.
• Redaktor albumu Józefa Zbigniewa Polaka impresje z Powstania Warszawskiego na Starym Mieście. Słowo wstępne kardynał Kazimierz Nycz. Warszawa 2014. Apostolicum.
• Wspomnienie o Stefanie Melaku. W: Łukasz Kudlicki, Stefan Melak, Strażnik pamięci Katynia. Warszawa 2015, s. 438-440. Wyd. Krąg Pamięci Narodowej.
• Święty Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka. Antologia tekstów papieskich wydanych z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży. Słowo wstępne do tomu raczył dać kard. Kazimierz Nycz, bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski. Słowo do uczestników ŚDM skierował Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Tom przygotowany do druku przez Instytut Papieża Jana Pawła II i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Warszawa 2016, ss.
• Co nam zostało z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia? 33 lata posługi prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego i 33 rocznica jego śmierci. Słowo wstępne Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i abp Henryk Hoser, metropolita warszawsko-praski. Przedmową opatrzył Paweł Skibiński. Wydawnictwo Archikonfraterni Literackiej. Warszawa 2016.
• Sentire cum Ecclesia. Tom pierwszy wznowionego po latach czasopisma, wydawanych w latach stanu wojennego zeszytów Archikonfraterni Literackiej. W całości poświęcony posłudze kard. Augusta Hlonda Prymasa Polski.
• Sentire cum Ecclesia. Tom drugi w całości poświęcony wspomnieniom o świętym Janie Pawle II. Niepublikowane dotąd opisy spotkań, audiencje i rozmowy z Papieżem Polakiem.

Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Nagrodzony m. in. w 1998 roku medalem z okazji 200-lecia Archikonfraterni warszawskiej przyznanym przez Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski oraz w 2011 r. z rąk kardynała Kazimierza Nycza medalem Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej.

W roku 2015 Maran P. Romaniuk otrzymał PAPIESKIE ODZNACZENIE BENEMERENTI – przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego, jako biograf i badacz dorobku kard. Stefana Wyszyńskiego, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia. Medal Benemerenti to złoty krzyż w kształcie karo, z napisem Benemerenti (Dobrze zasłużonym) na rewersie na tle godła Watykanu. W awersie medalu widnieje sylwetka Chrystusa.
W dniu 30 III 2017 podczas rozpoczęcia XXIII Targów Wydawców Katolickich otrzymał SREBRNY MEDAL ZASŁUŻONY DLA KULTURY GLORIA ARTIS.

źródło: Marian Piotr Romaniuk

Zobacz też

Fryderyk Nietzsche
Fryderyk Nietzsche
filozof, pisarz
Stefan Bratkowski
Stefan Bratkowski
dziennikarz, pisarz, publicysta
Debora Vogel
Debora Vogel
krytyczka sztuki, pisarka
Anna Nasiłowska
Anna Nasiłowska
krytyk literacki, pisarka
Olga Tokarczuk
Olga Tokarczuk
pisarka
Jan Ekier
Jan Ekier
kompozytor, pedagog, pianista, redaktor