Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Katarzyna Materska
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1989 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych), doktor habilitowany w zakresie bibliologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej. W latach 2008-2011 wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - jednej z największych bibliotek publicznych w Polsce. Wspólnie z zespołem przygotowała Strategię Biblioteki na lata 2011-2015 (w ramach polsko-norweskiego projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Strategie dla przyszłości”), współinicjatorka Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej tworzonej przez Bibliotekę na Koszykowej.
Prowadziła badania jakości usług wymienionej książnicy w celu tworzenia przestrzeni społecznej bardziej przyjaznej dla mieszkańców Warszawy i województwa oraz pozostałych użytkowników Biblioteki. Postulowała zmianę modelu współpracy bibliotek warszawskich.
Uczestniczka wielu zagranicznych wizyt studyjnych badających funkcjonowanie bibliotek- jako instytucji kultury – w społecznościach lokalnych. Stypendystka prestiżowego International Visitor Leadership Program, USA (Library & Information Science, 2010) nakierowanego na obserwację działalności edukacyjnej i kulturalnej bibliotek w różnych środowiskach odbiorców w Stanach Zjednoczonych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru zarządzania informacją i wiedzą, działalności informacyjnej i edukacyjnej bibliotek oraz informacji w biznesie. Członkini licznych komitetów programowych konferencji krajowych i zagranicznych, rad naukowych czasopism, ekspert w programie „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Strategie dla przyszłości” (FRSI) oraz w programie „Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej” (ZPWiM).
Członkini m.in. Komisji ds. Edukacji Informacyjnej (SBP), International Society for Knowledge Organization, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Stowarzyszenia Alumni.

k.m.materska@uw.edu.pl