Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Maria Wojtysiak
Działa w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków, Komitecie Opieki nad Starymi Powązkami, Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Architektury. Od wielu lat zawodowo związana z ochroną architektury i konserwacją zabytków w Warszawie. Tworzyła Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Milanówka, opracowała także rozdział p.t. „Rewitalizacja zabytkowych zespołów, kwartałów bądź dzielnic miasta" w Strategii Rozwoju Warszawy do 2010 roku - etap II”. Autorka wielu publikacji w czasopismach branżowych., oraz referatów na polskich i zagranicznych konferencjach. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych.