Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Mirosław Sielatycki
Zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Nauczyciel, edukator, koordynator i trener wielu programów edukacyjnych. Autor podręczników i pomocy dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości, geografii i stosunków międzynarodowych, a także publikacji edukacyjnych dotyczących zarządzania w oświacie, edukacji europejskiej, międzykulturowej, ekonomicznej i ekologicznej. Współautor podstaw programowych z zakresu edukacji europejskiej. Jest również twórcą programów współpracy polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej, polsko-izraelskiej oraz w obszarze praw człowieka.

Ukończył geografię ekonomiczną na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego i studia podyplomowe w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektami w administracji publicznej, zarządzania placówką doskonalenia nauczycieli oraz zarządzania projektami unijnymi. Odbył

W latach 2007-2010 był zastępcą dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. W latach 2010-2012 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 2012r. ponownie objął funkcję zastępcy dyrektora Biura Edukacji. Odpowiada m.in. za edukację pozaszkolną, współpracę z organizacjami pozarządowymi, doskonalenie nauczycieli, projekty unijne, współpracę międzynarodową, miejskie programy edukacyjne.

Zobacz też

Márta Mészáros
Márta Mészáros
reżyserka, scenarzystka
Roman Stańczak
Roman Stańczak
artysta, rzeźbiarz
Marek Skrobecki
Marek Skrobecki
reżyser filmów animowanych, scenograf
Zbigniew Zapasiewicz
Zbigniew Zapasiewicz
aktor, pedagog
Ewa Pello
Ewa Pello
malarka
Krystyna Jachniewicz
Krystyna Jachniewicz
artystka instalacji