Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Program rozwoju bibliotek
Biblioteki są instytucjami kultury. Chcemy je wspierać, ponieważ mają duży potencjał społeczny i kulturotwórczy. Mogą być centrum aktywności lokalnej, miejscem konsultacji społecznych, spotkań z mieszkańcami, punktem aktywizacji mieszkańców, miejscem opieki i pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, a także nowym miejscem do pracy.

Zaprosiliśmy do współpracy ekspertów, którzy przygotowali rekomendacje w oparciu o badanie - jak widzą biblioteki ich dzisiejsi użytkownicy. W grupie eksperckiej znaleźli się: Andrzej Ociepa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, dr Weronika Parfianowicz-Vertun – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Roman Chymkowski – Pracownia Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Przyglądając się działaniu bibliotek rodzą się pytania: co można zmienić, co jest dobre, a nad czym warto popracować?`

Tak rozpoczęła się rozmowa wokół warszawskich bibliotek: na temat ich funkcji i roli, oferty, przestrzeni i wizerunku, kompetencji i zadań bibliotekarzy, relacji z użytkownikami oraz sposobów komunikacji i wykorzystania nowych technologii. Będziemy się wspólnie zastanawiać, w jaki sposób można wprowadzić rekomendacje zawarte w raporcie ekspertów.

Do wypracowania wspólnej wizji bibliotek przyszłości zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich środowisk skupionych wokół warszawskich bibliotek. Program będzie tworzony partycypacyjnie, na bazie wiedzy i doświadczenia bibliotekarzy, z udziałem radnych i urzędników, a także lokalnych aktywistów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Aktualności

2 października
Zmieniamy biblioteki: Bibliotekarze
W 2017 roku istotne zmiany zaszły w wynagrodzeniach bibliotekarzy. Analizy doprowadziły do zrówna...
28 września
Zmieniamy biblioteki: centralny katalog i wspólna karta biblioteczna
Do końca bieżącego roku zakończy się pierwszy etap konstruowania Centralnego Katalogu, będące...
27 września
Zmieniamy biblioteki: nowa identyfikacja wizualna
Do końca roku wszystkie warszawskie biblioteki staną się bardziej widoczne – zyskają wspólne ...
21 lutego
Program rozwoju bibliotek – podsumowanie i plany na 2018 rok
W 2017 roku Biuro Kultury przyjęło dwa dokumenty dotyczące rozwoju warszawskich bibliotek publicz...
14 lipca 2017
Wartościowanie stanowisk pracy w warszawskich bibliotekach – szukamy wykonawcy
M.st. Warszawa poszukuje wykonawcy na weryfikację opisanych stanowisk pracy oraz zwartościowanie s...
1 2 3