Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Identyfikujemy i chronimy niematerialne dziedzictwo Warszawy
 Potańcówka w Muzeum Pragi, czyli stare warszawskie sztajery i walczyki w nowym wydaniu...fot: m.st. Warszawa
Potańcówka w Muzeum Pragi, czyli stare warszawskie sztajery i walczyki w nowym wydaniu...fot: m.st. Warszawa
To, co ulotne, a ważne w rozwoju kulturowym naszego miasta, w jego tradycji wpływającej na współczesność – będzie ocalone od zapomnienia, przywrócone do świadomości warszawianek i warszawiaków, stanie się przedmiotem działań edukacyjnych i promocyjnych w większym niż dotąd, właściwym wymiarze.

Od dziś przy Biurze Kultury m.st. Warszawy działa
Zespół ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy.

Czym będzie się zajmował?
Identyfikowaniem instytucji, stowarzyszeń, fundacji, badaczy i praktyków kultury, skupiających się wokół niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy. Będzie także rekomendował Prezydentowi rozwiązania, zapewniające realizację celów Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Ważnym elementem działania Zespołu stanie się definiowanie i identyfikacja różnych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, występujących w Warszawie. Istotne staną się także projekty i programy edukacyjne, stawiające sobie za cel poszanowanie i promowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy. Chcemy też wspierać wszelkie wnioski o wpis dziedzictwa niematerialnego m.st. Warszawy na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Zapowiada się niemało interesującej pracy, wzbogacającej naszą wiedzę, budującej i umacniającej emocjonalne więzi warszawianek i warszawiaków ze swoim pięknym miastem.