Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Trudna historia i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość całych pokoleń Polaków. Legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenia powstańców doprowadziły do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku. [...] Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności.

(fragment uchwały Senatu RP z sierpnia 2012 r. ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd żołnierzom Powstania Styczniowego, przywódcom i współpracownikom Rządu Narodowego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie oddać cześć tym, którzy odegrali ogromną rolę w walce o wolność, tworząc organizacyjne i finansowe zaplecze dla działalności niepodległościowej i powstańczej.

(fragment uchwały Sejmu RP przyjętej przez aklamację 4 stycznia 2013 r., upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania styczniowego)

***

Lokalne placówki archiwów państwowych, posiadające w swoich zbiorach unikatowe materiały dokumentujące historyczne momenty w dziejach Polski, przygotowały samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami uroczystości upamiętniające powstanie styczniowe i jego uczestników, które będą odbywać się w całym kraju w 2013 r.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych prezentuje wybrane wydarzenia z bogatego i różnorodnego programu, który obejmuje wystawy, prezentacje internetowe, konferencje naukowe i popularnonaukowe, publikacje oraz lekcje i konkursy wiedzy przygotowane przez archiwa państwowe także z myślą o młodzieży. Dają one obraz powstania styczniowego w wymiarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Większość wydarzeń ma charakter otwarty i wstęp na nie jest bezpłatny.

Program obchodów będzie aktualizowany i uzupełniany na bieżąco. Dodatkowo szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych archiwów.

Kalendarium obchodów na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

materiały prasowe