Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Instytucje


Wybór koncepcji ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi
Znany jest już werdykt jury w konkursie na koncepcję scenariusza i koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Warszawskiej Pragi – Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Wybór koncepcji ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi to tak naprawdę ostatnia tego typu kluczowa z punktu inwestycyjnego decyzja związana z budową kompleksu przy Targowej. Muzeum Pragi jest jednym z przedsięwzięć, które realizujemy, by ożywić prawy brzeg miasta. Pracujemy właśnie nad nowym, kompleksowym programem rewitalizacji obu Prag i Targówka. Uruchomienie Muzeum jest jednym z filarów tego programu - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy podczas dzisiejszego ogłoszenia wyników konkursu.

Muzeum Warszawskiej Pragi to pierwsza placówka muzealna poświęcona prawobrzeżnej części miasta i jej dziedzictwu kulturowemu. Już niedługo stanie się bogatym źródłem wiedzy o Pradze, miejscem gromadzenia zachowanych pamiątek oraz ośrodkiem działań kulturalnych i edukacyjnych, a co najważniejsze zachowa niepowtarzalny pamięć o mieszkających tu ludziach i związanych z nimi wydarzeniach.

Warunkiem kwalifikującym do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym 21 sierpnia 2013 r. była obecność w zespole projektowym architekta/architekta wnętrz, historyka/historyka sztuki, socjologa lub antropologa kultury o znajomości zagadnień varsavianistycznych. Ocenę formalną przeszło 12 z 13 pracowni, 8 z nich przedstawiło projekty.

Skład sądu konkursowego:
· Aleksandra Wasilkowska, wiceprezeska oddziału warszawskiego SARP – Przewodnicząca Sądu Konkursowego,
· Jarosław Jóźwiak, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
· Barbara Hensel-Moszczyńska, kierowniczka Działu historii Warszawy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy,
· prof. Lech Królikowski, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, varsavianista
· Janusz Owsiany, Stowarzyszenie Monopol Warszawski,
· dr Grzegorz Rytel, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, projektant wystaw,
· Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, przewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy,
· dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora Muzeum Historycznego m.st. Warszawy ds. merytorycznych,
· Krzysztof Tyszkiewicz, przewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga Północ.

Zwycięzcą konkursu i laureatem I nagrody została pracownia 137KILO ARCHITEKCI – PROJEKTANCI JAN SUKIENNIK, laureatem II nagrody pracownia KIPP Projekt Sp. z o.o., laureatem III nagrody TEMPORA S.A., natomiast wyróżnienia otrzymały pracownie - ARCHISTUDIO Sp. z o.o. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA oraz JAZ+ ARCHITEKCI Żmijewski, Jaworski, Masse S.C.

- Nagrodę jury przyznało jednomyślnie – powiedział Aleksandra Wasilkowska, Przewodnicząca Sądu Konkursowego. – Przedstawiona koncepcja zyskała uznanie za najbardziej nowatorską koncepcję scenariusza, a także twórczą definicję roli instytucji muzeum. Jury doceniło niezwykle świeżą formę i estetykę zaproponowanej przestrzeni. Dzięki rozwinięciu tej koncepcji Muzeum Pragi ma szansę stać się żywym miejscem spotkań, dyskusji i przyjaznej prezentacji historii oraz kultury dzielnicy.

Autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. W ich efekcie powstanie szczegółowe opracowanie scenariusza i projektu ekspozycji wraz z niezbędnymi do niego projektami branżowymi (w tym multimediów) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ekspozycji.

Łączny fundusz nagród wynosi 91 000 PLN brutto.
· I nagroda - 50 000 PLN (przyznanie ex aequo nie jest dopuszczalne)
· II nagroda - 25 000 PLN
· III nagroda - 10 000 PLN
· dwa wyróżnienia po 3 000 PLN

Maksymalny planowany koszt wykonania wystawy na podstawie projektu wyniesie 3 866 000 PLN brutto. Otwarcie wystawy planowane jest na IV kwartał 2014 roku.

Wszystkie prace złożone w konkursie będzie można oglądać w ramach wystawy pokonkursowej oraz na stronie internetowej.

Prace konkursowe będą eksponowane w dniach 17 grudnia 2013 r. – 11 stycznia 2014 r., w Koneserze, na II piętrze budynku nr 24 przy ul. Ząbkowskiej 27/31, w godz. 10.00 – 16.00, od wtorku do soboty.

Więcej informacji:
Aleksandra Derc-Jasińska
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
tel. 510 205 965

Agnieszka Kłąb
Zastępca rzecznika Urzędu m.st. Warszawy
tel. 519 066 077

Zobacz także:
www.um.warszawa.pl/dla-mediow
www.facebook.com/hanna.gronkiewiczwaltz
www.mhw.pl

Multimedia