Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
57. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda - regulamin
Regulamin Konkursu:

1) Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Związek Kompozytorów Polskich. Realizuje on ideę Patrona Konkursu, jaką jest inspirowanie kameralnej twórczości młodych nawiązującej – na różne sposoby – do wartości obecnych w Jego dziełach. Nagrodę główną w Konkursie funduje Pani Alina Sawicka-Baird. Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

Przedmiotem Konkursu w roku 2015 jest utwór na sekstet wokalny w składzie: sopran, I mezzosopran, II mezzosopran, tenor, bas baryton, bas, przeznaczony do wykonania w etapie finałowym Konkursu przez zespół proModern www.promodern.pl. Czas trwania utworu: 8’– 15’.

Ideą przewodnia Konkursu jest współczesne muzyczne odczytanie przesłań zawartych w dawnych tekstach, które zostały użyte przez Tadeusza Bairda w następujących utworach: Egzorta, Trzy pieśni starowłoskie, Pieśni truwerów. Nie jest dozwolone wychodzenie poza tekst użyty przez Tadeusza Bairda, natomiast można wykorzystać jedynie część tekstu użytego przez Patrona Konkursu.

W utworze można użyć tekstu w języku oryginalnym lub polskim przekładzie, w przypadku użycia języka obcego w części opisowej partytury powinien znaleźć się oprócz oryginału także jego przekład (może to być tłumaczenie ekwiwalentne własne).

2) Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

3) Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które zostaną wykonane pod¬czas publicznej prezentacji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2016 roku. Roz¬strzyg¬nięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifiko¬wanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbę¬dzie się w 2016 roku.

4) Nagroda im. Tadeusza Bairda stanowi równowartość 2500 dolarów USA – z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Pawła Łukaszewskiego.

5) Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać anonimowo w terminie do dnia 30 listopada 2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Związek Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda".


Do ww. materiałów należy dołączyć kopertę (opatrzoną tym samym godłem) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys.