Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Instytucje


„Zrozumieć kulturę” – cykl spotkań dyskusyjnych w Muzeum Niepodległości w Warszawie
 źródło fot: organizatorzy
źródło fot: organizatorzy
Realizacja cyklu wynika z potrzeby przedyskutowania i zrozumienia miejsca i roli kultury w świecie. Zrozumieć kulturę, to nadać jej znaczenie. Współcześnie daje się zauważyć marginalizowanie kultury, co dowodzi braku jej rozumienia. Cykl jest skierowany do pracowników sektora kultury, twórców i mecenasów kultury, ludzi nauki, organizatorów kultury, organizacji działających w sferze kultury. Na cykl złożą się cztery spotkania dyskusyjne. Częstotliwość spotkań przypadnie raz na kwartał. Przewidywaną konsekwencją spotkań będzie organizacja konferencji naukowej poświęconej kulturze w roku 2016.

Każde spotkanie rozpocznie inspirujące dyskusję wystąpienie z-cy dyrektora ds. programowych, zawierające trzy tezy dyskusyjne. Prawo zabrania głosy na początku przypadnie osobom zaproszonym do dyskusji, a następnie gościom muzeum. W ramach cyklu przedyskutowane będą zagadnienia:

Spotkanie 1. Kultura i jej granice - 17 marca 2015 r., (wtorek), godz. 14.00.

Granice od zawsze były ważne, gdyż określały przynależność ludzi do danej kultury. Biorąc pod uwagę jej transgraniczny charakter granice stanowią dla kultury faktycznie występujące punkty odniesienia. Jednak granice to także bariery i ograniczenia, a ich pokonywanie jest podstawową cechą egzystencji kultury. Każdorazowo gdy poruszamy zagadnienie granic, mówimy także o niepodległości.
W spotkaniu wezmą udział Panie: Aleksandra Magierecka, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy i Bożenna Dydek, dyrektor Domu Kultury „Zacisze”. Spotkanie poprowadzi Jolanta Dąbek, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tezy do dyskusji:
Teza 1: Kultura traci na znaczeniu, ponieważ przestaliśmy ją rozumieć.
Teza 2: Bez granic kultura ulega rozproszeniu.
Teza 3: Kultura osiąga swoje apogeum w człowieku.

Następne spotkania:

Od kultury do kultury - 9 czerwca 2015 r., (wtorek), godz. 14.00.

Sztuka równowagi - 15 września 2015 r., (wtorek), godz. 14.00.

Kultura, powód by żyć - 8 grudnia 2015 r. (wtorek), godz. 14.00.

źródło: Muzeum Niepodległości