Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Międzynarodowa konferencja "O roli tańca w nauczaniu interdyscyplinarnym. Reżyser. Aktor" - 16-17 X 2015 w Akademii Teatralnej w Warszawie
 źródło fot: organizatorzy
źródło fot: organizatorzy
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji O roli tańca w nauczaniu interdyscyplinarnym. Reżyser. Aktor, organizowanej w dniach 16-17 października 2015.
Teatr Collegium Nobilium, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, Warszawa

Celem naszego spotkania jest aktualne spojrzenie na sztukę tańca z perspektywy szeroko pojętej edukacji artystycznej – w jej interdyscyplinarności i transdyscyplinarności. Chcielibyśmy postawić pytanie o to, czy i w jaki sposób uniwersytety i wyższe szkoły o profilu artystycznym odpowiadają na zapotrzebowanie kształcenia w dziedzinach sztuki teatralnej i tanecznej. Jak odbywa się „transfer wiedzy” pomiędzy dyscyplinami sztuki i nauki oraz obszarami badawczymi, jak przebiega integracja zdobytej wiedzy na gruncie praktyki pedagogicznej i teatralnej. Pragniemy przyjrzeć się zagadnieniom roli tańca w teatrze, relacji myśli i gestu, a także funkcji choreografa w teatrze dramatycznym, pracy reżysera i aktora nad ruchem, sposobom stawiania zadań aktorom przez reżyserów i choreografów, tancerzom przez reżyserów, a w konsekwencji, reżyserom przez tancerzy.

Interesuje nas pojęcie graniczności jako perspektywa poznawcza oraz obszary graniczne między różnymi dyscyplinami sztuki jako pola doświadczeń i nowych możliwości.

Wszystkie informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
www.akademia.at.edu.pl/konferencja-o-roli-tanca-w-nauczaniu-interdyscyplinarnym-rezyser-aktor