Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2015 - II Nagroda - szkoły podstawowe – „Ogrody nauki i sztuki”
Autorzy projektu:
Małgorzata Krasowska / Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego / Włochy

Termin realizacji: Maj 2015r

Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 94

Adresaci:
Uczniowie, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele społeczności lokalnej Starych Włoch

Liczba uczestników:
1000

Finansowanie:
Środki własne

Realizatorzy:
Małgorzata Krasowska oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 94

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Kiedy ogląda się szkolne obchody dnia szkoły lub święto patrona szkolnego często uderza to, że przebiegają według pewnego schematu. Jest to wiązanka słowno–muzyczna z elementami historii szkoły lub życiorysu patrona. Uczniowie tego dnia przywdziewają biało–granatowy strój galowy. W wydarzenie zaangażowani są tylko niektórzy: nauczyciel przygotowujący akademię i grupka dzieci występujących podczas akademii. W naszej szkole do 2011 roku uroczystości też tak wyglądały - był to rok jubileuszu 80–lecia istnienia naszej szkoły. W tym momencie przyszła potrzeba zmiany i obchodzenia święta szkoły w sposób angażujący wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Święto szkoły według mojego pomysłu polega na pokazaniu pracy uczniów w innym wymiarze niż typowo szkolny. Temu służą projekty realizowane w ciągu całego roku szkolnego przez poszczególne klasy. Między wrześniem a październikiem uczniowie wspólnie z wychowawcą i rodzicami dokonują wyboru tematu, którym będą się zajmować przez kilka kolejnych miesięcy. Praca dzielona jest między wszystkie dzieci w zespołach lub indywidualnie. Problem zawarty w temacie zgłębiany jest poprzez poszukiwanie informacji o nim, samodzielne obserwacje, uczestnictwo w warsztatach, wycieczkach tematycznych, spotkaniach ze specjalistami, ludźmi nauki i kultury itd. Następnie zaczyna się samodzielne działanie: wykonywanie prac plastycznych, fotograficznych, albumów, pisanie scenariuszy, reportaży, opowiadań, kręcenie filmików i wiele innych form ekspresji. W kolejnym etapie przygotowywane są prezentacje, które będą obrazowały pracę klasy i jej efekty. Finałowym momentem jest gala w dniu święta szkoły, przypadająca w połowie maja. Tego dnia uczniowie są kuratorami swoich wystaw i jednocześnie odbiorcami wystaw innych klas. Jest to bardzo ekscytujące wydarzenie! Następnego dnia projekty pokazywane są podczas festynu rodzinnego rodzicom i wszystkim zainteresowanym osobom. Festyn święta szkoły „Ogrody Nauki i Sztuki” w mojej ocenie stanowi jednocześnie moment promocji i integracji całej społeczności szkolnej.

Cele:
Poszerzenie horyzontów poznawczych uczniów, ich umiejętności twórczego myślenia i działania oraz budowanie poczucia dumy z własnego wysiłku.

Rezultaty:
Każdy z trzydziestu projektów realizowanych w latach 2014-2015 w ramach „Ogrodów Nauki i Sztuki” może poszczycić się wyjątkowymi dowodami kreatywnej działalności dzieci o bogatej tematyce: prace rękodzieła artystycznego uczniów, wystawy fotograficzne, litografie, albumy, scenariusze spektakli teatralnych, nagrana płyta z muzyką wykorzystaną podczas realizacji warsztatów tanecznych, prezentacje multimedialne, reportaże, filmy promocyjne i animacyjne, artykuły prasowe, zbiór legend napisany przez dzieci. Były to między innymi takie projekty: Z muzyką przez świat, Mity greckie, Legendy Warszawskie, Astrid Lindgren – pisarka dla dzieci, Animacja filmowa, Detale architektoniczne Warszawy, Dawni Warszawianie, Powstanie Warszawskie, Bursztynowy szlak, Czekolada, Zawody świata, Mali reporterzy, Rękodzieło ludowe.

Oryginalność koncepcji
Projekt jest oryginalny ze względu na odejście od tradycyjnego obchodzenia uroczystości święta szkoły. Szkoła i jej święto angażuje wszystkich członków swojej społeczności w otwarcie nowych przestrzeni dla aktywności uczniów. Wskazuje dzieciom możliwości własnego, autentycznego i niebanalnego poznania świata naukowego i artystycznego oraz odnalezienia w nim własnego miejsca dla siebie.

Umiejętności uczestników
Ogrody Nauki i Sztuki zwiększają umiejętności uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, porządkowania jej, identyfikowania miejsc pozwalających na twórcze działanie. Dzieci nabywają zdolność prezentacji, pokonują własną nieśmiałość. Wielkie znaczenie ma nabycie umiejętności szanowania dokonań innych i wyrażania tego.

Co było najtrudniejsze?
Zorganizowanie w jednym czasie i miejscu około trzydziestu wystaw, prezentacji, spektakli i innych form artystycznego wyrazu twórczości uczniów.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Miłym zaskoczeniem było dla nas duże zainteresowanie ze strony osób, które wcześniej o naszej szkole nie słyszały, ale zaintrygował ich pomysł święta szkoły pomyślanego jako moment promocji twórczości dzieci.

Co sprawiło nam największą radość?
Powodem do największej radości było to, że dzieci, które prezentowały swoje dokonania robiły to w sposób bardzo ciekawy, często profesjonalny. Świadczyło to o ich dużym zaangażowaniu w przygotowanie. Drugą rzeczą, która nas cieszy jest to, że dzieci potrafiły docenić innych. Często podczas gali słychać było okrzyki zachwytu nad wyrobami artystycznymi lub dekoracjami innych klas.

Multimedia