Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2015 - III Nagroda - przedszkola – „Etnologiczne zielone przedszkole”
Autorzy projektu:
Magdalena Milczewska, Anna Chanke / Przedszkole nr 125 „Pod Złotym Promykiem” / Targówek

Termin realizacji: 19 – 22 maja 2015 r.

Miejsce realizacji:
Warszawa , Warmia

Adresaci:
dzieci 5-letnie z grupy „Pszczółki”
rodzice

Liczba uczestników: 26 dzieci + rodzice

Finansowanie:
Środki własne rodziców

Realizatorzy:
Wychowawcy na Zielonym Przedszkolu:
Anna Chanke
Magdalena Milczewska
warsztaty etnograficzne:
Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Skansen w Olsztynku,
Wioska Garncarska w Kamionce.
warsztaty ceramiczne:
Wioska Garncarska w Kamionce.
warsztatów kulturowo-przyrodnicze:
Zofia Wojciechowska z Centrum Kultury w Mrągowie
warsztaty przyrodnicze:
Zbigniew Pietrzykowski - leśniczy z nadleśnictwa Olsztynek.

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Wszystko zaczęło się od warsztatów w Muzeum Etnograficznym w Warszawie „Tęczą malowane”, podczas których dzieci poznały kulturę ludową Mazowsza. Po tym doświadczeniu wspólnie podjęliśmy decyzję o chęci poszerzenia naszej wiedzy na temat tradycji związanych z innymi obszarami Polski i zdobywaniu sprawności „Etnologa”. Pomysł ten mógł być zrealizowany podczas Zielonego Przedszkola, czyli 4-dniowego wyjazdu na Mazury.

Cele:
- rozwijanie odporności emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym;
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w kontaktach z dziećmi i dorosłymi;
- stwarzanie możliwości do poznawania kultury związanej z terenami bliskimi dziecku - Mazowsze;
- stwarzanie możliwości do porównywania kultury znanej dzieciom - Mazowsze - z kulturą nowo poznaną - Warmia;
- poznawanie ginących zawodów;
- rozwijanie tolerancji;
- budowanie więzi emocjonalnej i integracja grupy;
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole i przynależności do grupy;
- kształtowanie pozytywnej samooceny;
- wdrażanie dzieci do bycia samodzielnym;
- promowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym, miejskim i ogólnopolskim.

Rezultaty:
Rezultaty twarde:
- warsztaty „Tajemnice wiejskiej okiennicy” i „Stroje ludowe na Warmii i Mazurach” w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku;
- warsztaty „Dotyk Mazurskiej Kultury” w Wiosce Garncarskiej w Kamionce;
- warsztaty kulturowo-przyrodnicze z Panią Zosią Wojciechowską z Ośrodka Kultury z Mrągowa;
- warsztaty przyrodnicze w okolicznym lesie i oprowadzenie po wsi Maróz;
- wizyta w skansenach w Olsztynku i w Wiosce Garncarskiej (zwiedzanie ekspozycji sprzętów tradycyjnego gospodarstwa);
- zwiedzanie olsztyńskiego Starego Miasta, zamku oraz amfiteatru;
- prezentacje „grup etnologów”;
- wywiady z rdzennymi mieszkańcami Warmii;
- uroczystość wręczenia sprawności „Etnologa”.
Rezultaty miękkie:
- poznanie kultury Mazowsza;
- porównanie kultury znanej dzieciom - Mazowsza z kulturą nowo poznaną - Warmia;
- poznanie ginących zawodów;
- integracja grupy;
- wzrost umiejętności pracy w zespole;
- wzrost samooceny dzieci;
- wzrost odporności emocjonalnej;
- wzrost samodzielności u dzieci;
- wypromowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym, miejskim i ogólnopolskim.

Oryginalność koncepcji
„Etnologiczne Zielone Przedszkole” to przede wszystkim edukacja przez działanie. Zamiast siedzieć w sali przedszkolnej i oglądać w książkach czy w Internecie stroje ludowe oraz ginące zawody, my ruszamy naprzeciw przygodzie. Własnoręcznie lepimy garnki w warmińskiej Garncarskiej Wiosce, sprawdzamy, ile kowal musiał mieć siły, żeby podnieść swój młot, przebieramy się w dawne stroje ludowe i projektujemy własne, zadajemy pytania rdzennym mieszkańcom Warmii i znajdujemy tropy dzikich zwierząt na leśnej ścieżce. Jest to nietypowy sposób przygotowania dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zyskują na tym nie tylko przedszkolaki, ale także i ich rodzice - dostrzegają bowiem potencjał, jaki drzemie w ich dzieciach.

Umiejętności uczestników
brak

Co było najtrudniejsze?
Dobór kadry, która nie boi się wyzwań i odpowiedzialności oraz która przez 4 dni/24 h na dobę będzie zaangażowana w działania.

Czego się nie spodziewaliśmy?
W założeniach projekt był skierowany zarówno do dzieci, jak i do rodziców (aczkolwiek nie spodziewaliśmy się tak niezwykłej aktywności rodziców). Rodzice zaangażowali się w komentowanie naszych działań na blogu, a także przygotowali niesamowite przyjęcie po przyjeździe: własnoręcznie zrobili transparenty, zawiesili balony, przygotowali piszczałki, kwiaty i medale dla każdego uczestnika. Ta energia przełożyła się na dalsze działania rodziców, ale także u dzieci na wzrost wiary we ich własne możliwości. Te emocje widać było na występach podczas Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek”. Otrzymaliśmy także informację zwrotną od rodziców, że u dzieci wzrosło zainteresowanie kulturą ludową. Chętniej uczestniczyły w imprezach o charakterze etnologicznym np. w Festiwalu Kultury Etnicznej w Parku Bródnowskim. Natomiast region, w którym przebywaliśmy okazał się na tyle interesujący dla dzieci, że kilka rodzin podczas wakacji podążyło naszymi śladami.
Wartością dodaną jest zatem ogromny wzrost zaangażowania rodziców w działania grupy, a także chęć podejmowania przez dzieci nowych wyzwań i wzrost zainteresowania kulturą ludową.

Co sprawiło nam największą radość?
Największą radość sprawiła nam reakcja rodziców, ich zaangażowanie i zapał do działań. Cieszyło nas także, że dzieci z wielką chęcią brały udział w zdobywaniu sprawności „Etnologa”, były aktywne i chętne do współpracy. Nieobecność rodziców nie sprawiała im żadnych problemów.

Multimedia