Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Instytucje


LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2015 - III Nagroda - instytucje animacji kultury – „Lato tuż obok”
Autorzy projektu:
Anna Płachecka, Krzysztof Mikołajewski / Białołęcki Ośrodek Kultury /Białołęka

Termin realizacji: Od czerwca 2014 r.

Miejsce realizacji:
- Park Picassa
- Białołęcki Ośrodek Kultury
- osiedlowe podwórka

Adresaci:
dzieci , młodzież, rodziny

Liczba uczestników:
800

Finansowanie:
środki własne

Realizatorzy:
Projekt zrealizowali animatorzy i animatorki z Ośrodka Kultury
Grupa projektantów ze Stowarzyszenia Odblokuj stworzyła letni pawilon plenerowy Barakowóz w Parku Picassa.
Architekci z berlińskiej grupy REFUNC stworzyli projekt aranżacji kawiarni na tarasie BOK przy wsparciu dzieci i młodzieży z białołęckiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Elementy aranżacji zbudowali więźniowie z białołęckiego aresztu.
Artystka Iza Rutkowska zrealizowała akcję “Spacer w chmurach”

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Impulsem do stworzenia projektu Lato tuż obok była chęć nawiązania relacji między instytucją kultury i jej pracownikami a lokalną społecznością. Wychodząc z założenia, że dom kultury powinien aktywnie poszukiwać odbiorców, zaprojektowaliśmy trzy przestrzenie do działań animacyjnych poza murami domu kultury. Otwieranie instytucji na nowe formy działania uważamy za istotne w kontekście wyrównywania dostępu do kultury i wzmacniania lokalnej tożsamości mieszkańców.

Cele:
- przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez wyrównanie szans w dostępie do kultury;
- poszerzanie grupy odbiorców działań Białołęckiego Ośrodka Kultury;
- zwiększanie aktywności mieszkańców w życiu kulturalno-społecznym;
- wzmacnianie lokalnej tożsamości mieszkańców dzielnicy Białołęka i umiejętności twórczego współdziałania.

Rezultaty:
Rezultaty twarde:
- stworzenie infrastruktury do działań kulturalno-animacyjnych w postaci trzech projektów: Latobok, Barakowóz, kawiarnia na tarasie;
- akcja artystyczna Izy Rutkowskiej „Spacer w chmurach”, siedziska, kostiumy w kształcie chmur, spot;
- ponad 60 dni pracy Barakowozu, m. in. Olimpiada Gier Podwórkowych, wymienialnia ubrań i przedmiotów, warsztaty i wycieczki rowerowe, spacery ornitologiczne, konsultacje z zoopsychologiem;
- ponad 20 wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w kawiarni na tarasie - cykl warsztatów i koncertów.
Rezultaty miękkie:
- wysoki stopień integracji i utożsamiania się z proponowanymi przez nas działaniami - Barakowóz, Latobok i kawiarnia na tarasie silnie zakorzeniły się w świadomości mieszkańców.

Oryginalność koncepcji
W ramach projektu stworzyliśmy trzy unikatowe na skalę warszawską przestrzenie:
- bezgotówkową świetlico-kawiarnię na tarasie BOK,
- Barakowóz w Parku Picassa,
- Latobok - mobilny, wielofunkcyjny mebel do działań animacyjnych.
1. Bezgotówkowa świetlico-kawiarnia na tarasie BOK
Miejsce powstało ze zbędnych elementów scenografii teatralnej i materiałów recyklingowych. Kawiarenka działała codziennie, funkcjonując w swobodny sposób, na zasadzie sąsiedzkiej wymiany i wzajemności (np. w zamian za cytrynę można było napić się lemoniady). Odbywały się tu warsztaty kulinarne, muzyczne i recyklingowe oraz koncerty.
2. Barakowóz w Parku Picassa
Przestrzeń była czynna codziennie, można było w niej bezpłatnie skorzystać z leżaków, kocyków oraz sprzętu rekreacyjnego. Barakowozem zawsze opiekowała się dwójka animatorów, wspólnie z którymi dzieci i młodzież tworzyli m.in. recyklingowe instrumenty, komponowali piosenki, uczyli się chodzić po linie, doskonalili technikę gry we frisbee. W Barakowozie działała sąsiedzka stacja rowerowa oraz sąsiedzka wymienialnia ubrań i przedmiotów. Tam też odbyła się akcja artystki Izy Rutkowskiej „Spacer w chmurach”, w ramach której tworzyliśmy poduchy i stroje w kształcie chmur, w które potem przebieraliśmy się wspólnie z mieszkańcami. W związku z brakiem infrastruktury kulturalnej na Białołęce Barakowóz został pomyślany jako mobilny dom kultury. Odwiedziliśmy dwa odległe miejsca na Białołęce - Park Magiczna oraz plac zabaw Truskawkowe Pole, gdzie podczas jednodniowych akcji animowaliśmy tamtejszą społeczność.
3. Latobok - mobilny mebel do działań podwórkowych
Po okolicznych podwórkach krążyła stacja do animacji podwórkowych - Latobok, zaprojektowana przez animatorów i zbudowana specjalnie na potrzeby tego projektu. Wraz z animatorami aktywnie docieraliśmy do odbiorców, którzy nie słyszeli dotąd o naszych letnich działaniach. Dzięki Latobokowi zwykłe podwórko ożywało - graliśmy w gry podwórkowe z dziećmi na ich własnym podwórku. Jedno z działań podwórkowych zrealizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Białołęce.

Umiejętności uczestników
Zaobserwowaliśmy wzrost kompetencji społecznych uczestników projektu. Dbając o sposób komunikacji z nimi, zależało nam na zachęceniu do wzajemnej integracji. Dzięki temu udało nam się pozytywnie wpłynąć na kształtowanie umiejętności współpracy i dobrych relacji sąsiedzkich i rówieśniczych.
Ponadto odbiorcy projektu zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: ornitologii, samodzielnego tworzenia instrumentów, zabawek, budowy roweru, chodzenia po linie, organizacji gier i zabaw podwórkowych.

Co było najtrudniejsze?
Trudnością było zmierzenie się z ryzykiem projektu - obawialiśmy się, jak ludzie zareagują na stworzone przez nas przestrzenie. Czy będą chcieli z nich korzystać i czy Barakowóz nie zostanie zniszczony. Na szczęście okazało się, że projekt „zadziałał”. Sporym wyzwaniem było też skoordynowanie działań animacyjnych dziejących się równolegle w trzech miejscach.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Zaskoczyło nas jak szybko wokół stworzonych przez nas przestrzeni skupia i integruje się społeczność. Okazało się, że wiele osób na nas czekało, że chcą spędzić z nami kolejne wakacje, a niektórzy gotowi są zaangażować się w projekt.

Co sprawiło nam największą radość?
Wyłoniła się grupa osób silnie związanych z naszymi działaniami - w wysokim stopniu identyfikują się z projektem i aktywnie w nim uczestniczą, wchodząc w rolę współgospodarzy miejsca. Dzieci i młodzież zamykają i otwierają Barakowóz wspólnie z nami, dbają o porządek na miejscu. Animatorzy są dla dzieci autorytetem i obdarzani są zaufaniem. Autentyczną radość sprawia nam obserwowanie jak nasze przestrzenie pozytywnie wpływają na nawiązywanie i zacieśnianiem lokalnych relacji społecznych.