Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2015 - III Nagroda - instytucje artystyczne i muzea – „Wejdź w muzeum!”
Autorzy projektu:
Katarzyna Witt, Marta Skowrońska / Muzeum Sztuki Nowoczesnej / Śródmieście

Termin realizacji: 2013 - 2015

Miejsce realizacji:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria ZACHĘTA, Muzeum POLIN, Muzeum Narodowe, Akademia Sztuk Pięknych

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Liczba uczestników: ok. 130

Finansowanie:
Środki własne

Realizatorzy:
Pracownicy Muzeum: edukatorzy i animatorzy doświadczeni w pracy z młodzieżą.
Dodatkowe spotkania były organizowane z dyrekcją Muzeum, kuratorami i artystami, odwiedzając warszawskie instytucje korzystaliśmy z uprzejmości i zaangażowania pracowników goszczących nas działów edukacji.

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
Młodzież licealna, dla której dotychczas nie mieliśmy sprofilowanej oferty, to jedna z głównych grup docelowych naszej instytucji. Poszukiwaliśmy długofalowej, atrakcyjnej dla młodzieży formuły. Ważną inspirację stanowiła dla nas oferta proponowana przez najciekawsze galerie i muzea europejskie: Centre Pompidou w Paryżu, Muzeum Stedelijk w Amsterdamie oraz Tate w Londynie. Postanowiłyśmy połączyć zajęcia tematyczne z prawdziwym zaangażowaniem w życie instytucji, tworząc program łączący różne formaty edukacyjne z wolontariatem młodzieżowym.

Cele:
Głównym celem projektu „Wejdź w Muzeum!” jest stworzenie otwartej, bezpłatnej platformy edukacyjnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Zależy nam szczególnie na nawiązaniu współpracy z młodymi odbiorcami i zbudowaniu z nimi długoterminowej, partnerskiej relacji.
Pragniemy wprowadzić młodzież w świat sztuki współczesnej, a także szerzej, w zagadnienia współczesnej kultury i humanistyki.
Za istotne uznaliśmy dostarczenie uczestnikom narzędzi do dalszych poszukiwań, rozwijania zainteresowań i zdobywania nowych doświadczeń. Zależy nam, aby pobudzać myślenie krytyczne i zdolność do rozpoznawania komunikatów zawartych we współczesnych tekstach kultury.
Projekt daje nam przestrzeń do prowadzenia swobodnej wymiany myśli, okazję do wzajemnego uczenia się. Młodzież doskonali umiejętności formułowania opinii i wypowiadania się, my poznajemy punkt widzenia innego pokolenia. Prowokujemy do dyskusji i wymiany poglądów.

Program realizujemy nie tylko w Muzeum. Wskazujemy młodzieży także inne ciekawe, wartościowe inicjatywy i instytucje w Warszawie, mapując wspólnie kulturę stolicy.

Rezultaty:
4 edycje projektu, składające się z 12-15 spotkań.
Poza zakładanymi celami projektu, które udaje nam się w kolejnych edycjach osiągać, najbardziej ucieszył nas wielostronny proces integracyjny. Grupa młodych, ambitnych, ciekawych świata ludzi wytworzyła środowisko gotowe na wyzwania kultury współczesnej. Część maturzystów, którzy poznali się podczas programu, studiuje obecnie na ASP, gdzie stanowi liczną grupę. Uczestnicy po ukończeniu kolejnych edycji angażują się w różne inicjatywy, są grupą wsparcia dla Muzeum, uczestniczą w szkoleniach poświęconych nowym wystawom. Wnoszą do instytucji energię i entuzjazm. Dzięki programowi mieliśmy szansę poznać się, pokazać swoje mocne strony, a także zbudować zaufanie. Uczestnicy „Wejdź w Muzeum!” stali się także ambasadorami Muzeum w swoich szkołach i środowiskach, zachęcając rówieśników i nauczycieli do odwiedzania wystaw i korzystania z oferty edukacyjnej.

Oryginalność koncepcji
Projekt „Wejdź w Muzeum!” jest wyjątkowy z kilku powodów. Uczestnicy mogli zgodnie z zainteresowaniami bezpośrednio angażować się w działania Muzeum.
Najodważniejsi pod opieką koordynatorki projektu przygotowywali się do wcielenia w rolę muzealnego przewodnika. Finałem uczestnictwa w programie była realizacja autorskiego oprowadzania po wystawach w Muzeum dla rówieśników. Oprowadzanie stało się świetną okazją do publicznego wykazania się zdobytą wiedzą. Inni byli wolontariuszami w Muzeum podczas wydarzeń edukacyjnych, zdobywając doświadczenie pracy z najmłodszą publicznością. Uczestnicy mieli okazję poznać z bliska instytucję, bezpośrednio włączyć się w jej pracę, a także przyjrzeć się innym organizacjom. Mogli skonfrontować ze sobą różne strategie badania i upowszechniania kultury współczesnej. Staraliśmy się, aby po zakończeniu programu młodzież swobodniej poruszała się w świecie sztuki współczesnej, chętniej wyrażając świadomą opinię na jej temat.

Umiejętności uczestników
Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu historii sztuki oraz ogólną orientację w zakresie sztuki współczesnej. Zadania „specjalne” towarzyszące zajęciom rozwinęły zdolności komunikacyjne, postawę odpowiedzialności, kreatywności i zaangażowania.

Co było najtrudniejsze?
Największym wyzwaniem jest czas. Potencjał tego programu jest znacznie większy niż wymiar czasowy, w którym jest realizowany.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Nie spodziewaliśmy się, że odpowiemy nie tylko na swoją –Muzeum – potrzebę związaną w budowaniem więzi z młodą publicznością, ale także wypełnimy lukę w ofercie edukacyjnej, która dla dużej grupy warszawskiej młodzieży jest na co dzień dotkliwa.

Co sprawiło nam największą radość?
Ogromną radość sprawia nam udział niektórych absolwentów programu w kolejnych odsłonach projektu i ich zaangażowanie w życie Muzeum; również fakt, że uczestników kolejnych edycji spotykamy regularnie na wystawach i wydarzeniach organizowanych zarówno przez Muzeum, jak i inne instytucje. Niektórzy z najstarszych uczestników „Wejdź w Muzeum!” kontynuują współpracę z nami jako stażyści lub pracownicy.

Multimedia