Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2015 - I Nagroda - szkoły ponadgimnazjalne
VI Przegląd Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź”

Autorzy projektu:
Krzysztof Konrad Kosowski / Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej / Praga Południe

Termin realizacji: 01.03.2013 – 30.10.2013

Miejsce realizacji:
Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej, Al. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa.
Klub Kultury Saska Kępa (obecnie : Prom Kultury Saska Kępa), ul. Brukselska 23, Warszawa.

Adresaci:
Młodzież szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i pomaturalnych z terenu województwa mazowieckiego i uczniowie wszystkich szkół noszących imię Agnieszki Osieckiej z całej Polski

Liczba uczestników:
300

Projekt cykliczny: co roku

Finansowanie:
W roku 2013:
Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej – Rada Rodziców.
Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Fundacja „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej.

Realizatorzy:
- Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej.
- Prom Kultury Saska Kępa
- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.
- Fundacja „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej

Pierwszy krok, czyli od czego się zaczęło
We wrześniu 2000 roku w Zespole Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej powstała klasa artystyczna. Dla tej klasy powstały zajęcia pozalekcyjne: teatralne i wokalne. Ja zostałem zatrudniony do prowadzenia zajęć teatralnych. Po kilku latach, gdy została wypracowana stała metoda pracy, a uczniowie biorący udział w zajęciach zdobyli już kilkanaście prestiżowych nagród w konkursach wokalnych i teatralnych, pojawił się pomysł własnego konkursu – wszak taki patron jak Agnieszka Osiecka zobowiązuje. Pierwszy Przegląd kierowany był tylko do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy i toczył się tylko w kategorii wokalnej. Od samego początku odbywał się on pod patronatem Fundacji „Okularnicy”. W następnym roku doszedł konkurs literacki na napisanie wiersza inspirowanego życiem i twórczością Agnieszki Osieckiej. W kolejnym roku pojawiły się nowe kategorie wiekowe: gimnazjalna i pomaturalna. W jeszcze następnym roku Przegląd rozszerzył granice na województwo mazowieckie. W jeszcze następnym został objęty patronatem Burmistrza Dzielnicy Warszawa Praga-Południe. Gdy powstał Prom Kultury Saska Kępa, Przegląd przeniósł się do nowego obiektu. Ostatnie dwie edycje finansowane były z środków Biura Edukacji w ramach WIE (Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne).

Cele:
- konfrontacja i integracja środowiska młodych artystów na bazie twórczości Agnieszki Osieckiej;
- Integracja młodych artystów ze szkół noszących imię
Agnieszki Osieckiej w całej Polsce;
- propagowanie i promowanie osoby i twórczości
Agnieszki Osieckiej w środowisku młodych artystów;
- ożywianie aktywności artystycznej młodzieży;
- umożliwianie wymiany doświadczeń artystycznych.

Rezultaty:
- konkurs wokalny oparty na piosenkach Agnieszki
Osieckiej, po przesłuchaniach konsultacje z jurorami;
- Koncert Galowy Przeglądu, na którym zostali zaprezentowani finaliści konkursu wokalnego i konkursu literackiego oraz zostały wręczono nagrody;
- dwa filmy: rejestracja Koncertu Galowego
i Making of z konkursu wokalnego i Koncertu Galowego;
- konkurs literacki.

Oryginalność koncepcji
Laureaci konkursów są zapraszani w następnych edycjach do prac w jury (pod warunkiem, że nie biorą udziału w danej edycji Przeglądu), gdzie mogą jak równy z równym pracować u boku doświadczonych artystów.

Umiejętności uczestników
Czasem ledwie wystarczające do zaprezentowania się na scenie, a czasem na zaskakująco wysokim poziomie.

Co było najtrudniejsze?
Przekonanie ludzi, że się uda.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Że uda się ich przekonać.

Co sprawiło nam największą radość?
Że udało się ich przekonać...
Że laureaci powracają po latach, nie tylko w Przeglądzie, ale także biorą udział w różnych innych projektach międzyszkolnych...
Że nawiązują ze sobą kontakty i współpracę...