Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016 - III Nagroda – instytucje animacji kultury
Nasza Sztuka – Nasza Praga

Patrycja Bartoszak, Dom Kultury Praga, Praga

Pierwszy krok:
Zaczęło się od długich spacerów po warszawskiej Pradze i przypadkowych rozmów, które stały się inspiracją do podjęcia dialogu z mieszkańcami Pragi, do swobodnych opowieści dotyczących dzielnicy. Kolejnym bodźcem była ogromna chęć moich podopiecznych, aktorów OD-NOWY, do stworzenia spektaklu o Pradze z osobami sprawnymi. To był początek, później przystąpiliśmy do działań praktycznych.

Opis:
Projekt Nasza Sztuka – Nasza Praga, miał charakter artystyczno-integracyjny. Aktorzy Teatru OD-NOWA (osoby niepełnosprawne) i młodzież z Pragi Północ stworzyli Teatr Społeczny dotyczący ich dzielnicy. Od września 2015 r. rozpoczęliśmy warsztaty teatralno- dramowe, podczas których uczestnicy rozwijali swoje kompetencje artystyczne. Warsztaty były wyjątkowym czasem dla uczestników projektu, oprócz rozwijania umiejętności aktorskich, improwizatorskich, doszło do integracji grupy. To zaowocowało wspaniałym spektaklem. W połowie października zorganizowaliśmy wieczór opowieści, na który zaprosiliśmy mieszkańców Pragi, żeby poznać ich historie związane z tą dzielnicą. Kolejnym etapem była praca twórcza nad spektaklem o Pradze za czasów PRLu i jej mieszkańcach. W grudniu odbyła się premiera spektaklu, który miał charakter performatywny. Oprócz działań scenicznych, uczestnicy projektu stworzyli miejsca charakteryzujące Pragę tamtych czasów – kawiarnie Filipinkę, kino Albatros. Tam zaprosili widownię na dalszą część spektaklu oraz powrót do czasów PRLu: kawę z wuzetką i film Miś. Spektakl zakończył się w galerii Domu Kultury prezentacją wystawy zdjęć pt. Praga, zrealizowanej przez Tomasza Kempę.

Rezultaty projektu:
- stworzenie i prezentacja autorskiego spektaklu teatralnego opartego na historiach i doświadczeniach społeczności lokalnej oraz wystawa zdjęć,
- integracja przez działania artystyczne dorosłych osób niepełnosprawnych z młodzieżą, społecznością lokalną,
- zaprezentowanie, że sztuka ułatwia dialog i jest ona uniwersalnym językiem,
- edukacja teatralna uczestników projektu oraz społeczności Pragi,
- wzmocnienie poczucia przynależności lokalnej wśród osób niepełnosprawnych i młodzieży, - rozwinięcie umiejętności artystycznych, przede wszystkim teatralno-aktorskich.

Oryginalność koncepcji:
Teatr ze społecznością jest w Polsce innowacyjną metodą pracy, ponieważ jest on oparty przede wszystkim na dialogu pomiędzy twórcami a społecznością. Oryginalność projektu opierała się na jego uczestnikach i ich różnorodności. W spektaklu wykorzystaliśmy także formy multimedialne oraz działania performatywne, np. kino, kawiarnia. Projekt Nasza Sztuka - Nasza Praga miał charakter interdyscyplinarny pod względem wykorzystanych form.

Co było najtrudniejsze?
Wykonanie zadania w tak krótkim czasie. Wspólnie z uczestnikami poświęciliśmy dużo więcej czasu niż przewidziane godziny w projekcie na realizację spektaklu, stworzenie scenografii i wystawy fotografii.

Czego się nie spodziewałam?
Nie spodziewałam się tak dużego zaangażowania artystycznego i społecznego ze strony młodzieży i studentów, którzy zgłosili się do projektu oraz praskiej społeczności. Zainteresowanie dookoła projektu było ogromne i magiczne.

Największa radość:
Największą radość sprawiła mi integracja zespołu. Chęć dzielenia się sukcesem, dawanie sobie wzajemnego wsparcia, odpowiedzialność i zaangażowanie ze strony uczestników oraz realizacja spektaklu, który miał wartość artystyczną i społeczną.

Termin:
10 sierpnia – 22 grudnia 2015 r.

Miejsce:
Dom Kultury Praga

Adresaci:
młodzież, dorośli, niepełnosprawni

Realizatorzy:
Patrycja Bartoszak – autorka, reżyser
Tomasz Kempa – fotograf

Partnerzy:
Sztuka Niepowtarzalna

Liczba uczestników:
bezpośrednich – 18
pośrednich – 500

Finansowanie:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy

www.dkpraga.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=845&Itemid=754

Multimedia