Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016 - I Nagroda – instytucje artystyczne i muzea
 W Muzeum wszystko wolno
W Muzeum wszystko wolno
W Muzeum wszystko wolno

Bożena Pysiewicz, Agnieszka Morawińska, Anna Knapek, Muzeum Narodowe w Warszawie, Śródmieście

Pierwszy krok:
Pomysłodawczyni projektu dr Agnieszce Morawińskiej, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie zależało, aby dzieci w muzeum czuły się swobodnie i pewnie. Tak narodził się pomysł, by główną przestrzeń ekspozycyjną muzeum, ponad 600 metrów2, mogły zaaranżować dzieci. U jego źródeł leżą także badania publiczności wskazujące, że goście chcą współtworzyć muzeum – miejsce spotkania. Nie ma nas – ekspertów i ich – edukowanych. Jesteśmy MY. Wspólnie tworzymy muzeum w oparciu o posiadane zasoby.

Opis:
Projekt „W Muzeum wszystko wolno” był muzealno-edukacyjnym eksperymentem, w czasie którego grupa 69 dzieci w wieku 6-14 lat przez ponad pół roku przygotowywała główną wystawę czasową w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzieci, podzielone na sześć zespołów kuratorskich, przez sześć miesięcy podczas cotygodniowych, czterogodzinnych spotkań poznawały Muzeum i pracowały nad ekspozycjami. Dziecięce zespoły kuratorskie przygotowały scenariusze, dokonały wyboru blisko 300 eksponatów na wystawę, opracowały koncepcję multimediów i scenografię ekspozycji, zaprojektowały druki edukacyjne, nagrały audioprzewodniki, przygotowały podpisy i wybrały dzieła do celów promocji. Przygotowały też program wydarzeń towarzyszących oraz poprowadziły wiele lekcji, oprowadzań i warsztatów zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Na wystawie prezentowane były dzieła ze wszystkich kolekcji: obiekty sztuki starożytnej i orientalnej, rzemiosło artystyczne, rzeźby dawne i współczesne, fotografie, rysunki i grafiki, monety i medale, ubiory oraz obrazy pochodzące z różnych epok. Wiele z tych dzieł nigdy nie była pokazywana publiczności. Dzieci mówiły, że „odnalazły i uwolniły je z muzealnych magazynów”. Przygotowując wystawę spędziły w muzeum ponad 80 godzin, przemierzyły 100 km od muzealnych piwnic po strychy. Ich wyjątkową wystawę odwiedziło 32 600 osób. Młodzi kuratorzy spotykali się z całym zespołem muzeum. Kuratorzy i konserwatorzy dzielili się wiedzą o obiektach. Zespół Działu Edukacji koordynował spotkania i czuwał nad harmonogramem prac. Działy Komunikacji oraz Marketingu służyły doświadczeniem podczas prac nad kampanią promocyjną, konferencją prasową i wernisażem. Dział Wydawnictw wspierał w opracowywaniu tekstów towarzyszących wystawie, podpisów, druków edukacyjnych i książki. Działy Organizacji Wystaw, IT i Multimediów oraz Administracji i Inwestycji pomogły w przygotowaniu projektu oraz, co najważniejsze, zbudowały wystawę, która zajmowała 600 m2 głównej przestrzeni ekspozycyjnej. Wystawa przygotowana przez dzieci dla wszystkich!

Rezultaty projektu:
Rezultatem projektu była wystawa czasowa W Muzeum wszystko wolno, którą można było oglądać w Muzeum Narodowym. Obejrzało ją ponad 32 600 osób, uczestnicząc w spotkaniach, warsztatach i lekcjach muzealnych. Prowadzone od początku projektu badania ewaluacyjne pozwoliły na precyzyjne wskazanie umiejętności i kompetencji nabytych przez jego uczestników. DZIECI poza wiedzą dotyczącą funkcjonowania Muzeum oraz pracy kuratora, nauczyły się szacunku do dzieła oraz postrzegania sztuki poprzez pryzmat własnych emocji. Rodzice podkreślali, że dzięki projektowi ich pociechy nabrały swobody w wypowiadaniu się na tematy związane ze sztuką. W czasie pół roku wspólnej pracy w grupie różnowiekowej dzieci najwięcej zyskały w obszarze kompetencji społecznych. Wzmocniło się ich poczucie własnej wartości, wzrósł autorytet w rodzinie i klasie, stały się odważniejsze i bardziej otwarte w kontakcie z dorosłymi. Nauczyły się negocjacji oraz sztuki autoprezentacji. Praca z jedną grupą dzieci przez ponad pół roku była zupełnie nowym wyzwaniem i okazją do sprawdzenia własnych umiejętności.

Oryginalność koncepcji:
To pierwszy w historii światowego muzealnictwa przypadek, w którym wystawa tworzona była nie przy współpracy lecz PRZEZ dzieci. Muzeum oddało do ich dyspozycji wszystko co ma: kolekcję, zespół, przestrzeń oraz budżet. Nie zostały narzucone żadne wymogi odnośnie tematów wystaw, wyboru, liczby i typu obiektów czy też scenografii. Jedyną wiadomą był termin wernisażu określony harmonogramem muzealnych wystaw. O wyjątkowości projektu świadczy zainteresowanie z jakim spotkał się w mediach polskich i zagranicznych. O W Muzeum wszystko wolno można było przeczytać m.in. na stronach BBC i smithsonian.com. O szczegóły związane z realizacją projektu pytali nas muzealnicy zarówno z Polski, Brazylii, Hiszpanii, Litwy i Ukrainy. Projekt znalazł się w gronie finalistów konkursu „2016 Children in Museums Award”.

Co było najtrudniejsze?
Dzieci zadbały o każdy szczegół wystawy, od dzieł po kolor ścian. Działały jednak w sferze wirtualnych projektów. Jako koordynatorki czułyśmy ciężar odpowiedzialności, aby zbudowana ekspozycja spełniła ich oczekiwania i wyobrażenia. Paradoksalnie byłyśmy świadome, że nie do końca wiemy jaką wizję wystawy zbudowało w wyobraźni każde z dzieci. Wyzwaniem było też wycofanie edukacyjnego „wiedzącego ja".

Czego się nie spodziewaliśmy?
Krzyś ułożył piosenkę I love MNW, którą śpiewali wszyscy, Marcel i Ula oprowadzali po wystawie, Janek i Iga wstali o godzinie 5 rano, aby o 6 być na żywo na antenie radiowej, Miłosz powiesił nad łóżkiem plan wystawy, a jego tata wolontariacko nagrał i zmontował wszystkie audioprzewodniki do wystawy. Takich przykładów jest więcej. Ich wspólnym mianownikiem jest ogromne ZAANGAŻOWANIE.

Największa radość:
Możliwość wyruszenia w nieznane, realizacji nowatorskiego projektu, który był interesujący dla dzieci i zyskał uznanie naszych kolegów z muzeum. Tematy dziecięcych wystaw stały się inspirujące dla badań kuratorów. Postanowiono, że dzieci nagrają audioprzewodniki do kolejnych wystaw, a od jesieni zacznie działać Dziecięca Rada Muzealna. Dzięki temu projektowi zmienia się muzeum, zmieniamy się my.

Termin:
25 maja 2015 r. – 8 maja 2016 r.

Miejsce:
Muzeum Narodowe w Warszawie

Adresaci:
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie

Realizatorzy:
Tutorzy dziecięcych zespołów kuratorskich:
Maciej Marciniak – archeolog,
Wioletta Cicha – pedagog, historyk sztuki,
Anna Kwiatkowska – historyk sztuki,
Maria Wasińska–Stelmaszczyk – artystka,
Katarzyna Ampt – archeolog,
Katarzyna Szumlas – historyk sztuki,
Paulina Tyro-Niezgoda i Piotr Matosek – projektanci

Liczba uczestników:
bezpośredni - 90
pośredni - 32600

Finansowanie:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki sponsorskie

www.youtube.com/watch?v=6Gs6aIi9n_M&list=PLA3Uqc_w7MnLV1gHwfUiuWMrd5scTdyPt
www.youtube.com/watch?v=dH2Wxf3LuAI
www.mnw.art.pl/multimedia/audioprzewodniki/w-muzeum-wszystko-wolno

Multimedia