Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
LAUREAT WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016 - I Nagroda – przedszkola
Radio i telewizja Pod Złotym Promykiem

Magdalena Milczewska, Paulina Pozorek-Skwarska, Marzena Gajowniczek, Przedszkole nr 125 Pod Złotym Promykiem, Targówek

Pierwszy krok:
Inspiracją do rozpoczęcia realizacji projektu było wystąpienia prof. J. Pyżalskiego Co nowego przyniosły media w wychowaniu w domu i w szkole?, które odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Targówek. Wyniki badań przedstawione przez profesora uświadomiły nam, jak ważna jest twórcza postawa dzieci podczas kontaktu z kulturą i mediami. Wiedza z zakresu psychologii rozwojowej małego dziecka, jak i dotychczasowe badania wskazują na szczególny potencjał tych narzędzi, które wykorzystywane są przez dzieci do działań o charakterze twórczym i przygotowują je do roli tzw. kreatorów treści. Stworzyłyśmy projekt, w którym dzieci stają się dziennikarzami, spikerami i reporterami w naszej telewizji i radiu, projekt w którym dziecko jest inicjatorem działań twórczych, rozwija twórczą ekspresję i kreatywność.

Opis
Projekt „Radio i Telewizja Pod Złotym Promykiem” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na działania mające na celu rozwijanie twórczych i kreatywnych postaw dzieci w kontakcie z kulturą i mediami. Nasz projekt zakładał tworzenie wspólnie z najmłodszymi przedszkolakami słuchowisk oraz reportaży na tematy interesujące dzieci. Jak przebiegały prace z projekcie? Reportaże powstawały po ważnych dla dzieci wydarzeniach. One same decydowały, o czym chcą opowiedzieć innym i co zamieścić w Internecie. Nagrywaliśmy filmiki, robiliśmy samodzielnie zdjęcia. Następnie wspólnie przygotowywaliśmy zapowiedź, którą nagrywaliśmy w naszym studiu nagraniowym. Ciekawy przebieg miało tworzenie słuchowisk. Dzieci słuchając popularnych bajek wpadły na pomysł, że chciałyby je same nagrać. Przygotowując się do nagrania opowiadaliśmy sobie ulubione bajki, a następnie dzieliliśmy się rolami. Wykorzystując dyktafon w telefonie nagrywaliśmy poszczególne kwestie. Dzieciom spodobał się moment dobierania dźwięków do nagranych kwestii. Efektem naszych działań było powstanie płyty z bajkami oraz strony internetowej projektu. Nasze działania zaprezentowaliśmy także innym dzieciom, rodzicom i osobom ze środowiska lokalnego.

Rezultaty projektu:
Projekt umożliwił osiągnięcie następujących rezultatów:
- wyposażenie dzieci w umiejętności, które pozwolą w przyszłości stać się świadomym odbiorą treści kulturalnych,
- podwyższenie dziecięcej świadomości z zakresu edukacji kulturalnej,
- dziecko w projekcie stało się inicjatorem działań twórczych, rozwijało twórczą ekspresję i kreatywność,
- podniesienie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli biorących udział w projekcie,
- możliwość wykorzystania doświadczeń projektowych przez inne osoby dzięki powstaniu tutoriala dotyczącego przygotowania słuchowiska,
- poprawienie współpracy pomiędzy nauczycielami w placówce,
- nadanie nowego wymiaru współpracy z rodzicami, dzięki pojawieniu się nowej płaszczyzny budowania relacji pomiędzy rodziną a placówką: dziecko w roli twórcy treści kulturalnych i medialnych, rodzic w roli odbiorcy tych treści, nauczyciel jako osoba towarzysząca dziecku w procesie twórczym,
- budowanie kontaktów ze społecznością lokalną, z jednej strony środowisko lokalne staje się miejscem realizacji procesu twórczego i angażuje się w dziecięce działania czyniąc je wartościowymi i ważnymi w oczach dziecka, z drugiej zaś jest odbiorcą tych treści.
- nawiązanie współpracy z radiem ogólnopolskim i prezentacja efektów naszej pracy słuchaczom.

Oryginalność koncepcji:
Dzieci w młodszym wieku przedszkolnym stają się kreatorami treści kulturalnych: kręcą filmy, robią zdjęcia, są dziennikarzami i spikerami. Nie są więc tylko odbiorcami, ale także twórcami. Samodzielnie wybierają tematykę tworzonych reportaży i audycji. Nawet małe dziecko może być świadomym odbiorcą i twórcą pozytywnych treści w mediach. Autorzy projektu, chcąc podzielić się swoim doświadczeniem stworzyli tutorial, który pozwoli innym nauczycielom na przeprowadzenie tego projektu ze swoimi dziećmi. Projekt pozwala na doskonalenie kompetencji informacyjno – komunikacyjnych zarówno autorom jak i nauczycielom oraz rodzicom. Kładzie nacisk na budowanie kontaktów ze społecznością lokalną (instytucje użyteczności publicznej, punkty usługowe, ogródki działkowe).

Co było najtrudniejsze?
Zdobycie umiejętności technicznych z zakresu obsługi narzędzi mulimedialnych wystarczających do właściwego zaprezentowania działań dzieci oraz organizacja pracy dzieci w zespołach.

Czego się nie spodziewaliśmy?
Projekt realizowany był z dziećmi w młodszym wieku przedszkolnym. Zaskakująca była ich umiejętność skoncentrowania się na działaniu. Nie spodziewałyśmy się także tak dużego entuzjazmu i radości ze strony dzieci wynikającego z bycia twórcą. Szczególnie było to widać podczas prezentowania efektów ich pracy na forum.

Największa radość:
Projekt pozwolił na uzyskanie efektów umożliwiających rodzicom dostrzeżenie potencjału jaki drzemie w ich dzieciach. W ankietach ewaluacyjnych podkreślali oni zmianę postawy selektywnego odbioru mediów przez całą rodzinę. Mamy już także pierwsze sygnały, że działania projektowe wzbudziły zainteresowanie innych nauczycieli.

Termin:
1 listopada 2015 r. 30 czerwca 2016 r.

Miejsce:
Warszawa

Adresaci:
dzieci, rodzice, nauczyciele

Realizatorzy:
Magdalena Milczewska –animatorka kultury, edukatorka,
Paulina Pozorek-Skwarska – uczestniczka projektów Comenius oraz Erasmus+,
Marzena Gajowniczek – animatorka kultury.

Partnerzy:
Polskie Radio RDC
Dzielnica Targówek

Liczba uczestników:
bezpośrednich – 75
pośrednich – 200

Finansowanie:
Rada Rodziców

media.wix.com/ugd/7e548c_5e99010d6870492fb5fdbe0ed0852058.pdf
www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-projekty-medialne-w-przedszkolu

Multimedia